Postdoktor i rymdfysik (dnr: 2.2.1-299/22)

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en postdoktor i rymdfysik för undersökningar av kollisionsfria chockar, i synnerhet av jordens bogchock. Arbetet innefattar analys av magnetiska, elektriska och plasmamätningar från Magnetospheric Multiscale (MMS)-satelliterna.

Vår grupp arbetar med observationer, analys av data och modellering av plasmaprocesser (www.space.irfu.se). Gruppen har erfarenhet från flera årtionden av att utveckla och använda instrument för att mäta elektriska fält och plasmatemperatur, densitet och densitetsfluktuationer för rymdfarkoster (t. ex. Cluster, MMS, Swarm, Cassini, Rosetta, Solar Orbiter).

I arbetet ingår att delta i nationella och internationella samarbeten samt att presentera sina resultat på nationella och internationella konferenser och publicera dem i ledande tidskrifter.

Kompetens inom analys av flerpunktsplasmamätningar och kollisionsfria chocker kommer att vara mycket användbar. Dessutom kommer erfarenhet av relevant teoretisk modellering att vara en fördel.

Anställningen, med placering vid IRF Uppsala med lokaler i Ångströmlaboratoriet, är tidsbegränsad till 2 år. Anställningen finansieras av Rymdstyrelsen och EU Horizon 2020 inom projektet SHARP – SHocks: structure, AcceleRation, dissiPation.

Den sökande ska ha en doktorsexamen och den bör vara avlagd 2019 eller senare. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges.

Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF, eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Den sökande bör kunna börja arbetet senast mars 2023.

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Sista ansökningsdag är 26 september 2022.

Mer information kan lämnas av:
Doc. Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se, +46-72-581-3372
Dr. Andrew P. Dimmock, andrew.dimmock@irfu.se
Dr. Emiliya Yordanova, emiliya.yordanova@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, thomas.leyser@irfu.se,  +46-18-471 59 41
Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Ange ref. dnr: 2.2.1-299/22

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at