Brittiska ambassadören Judith Gough besökte IRF

Den 7 september besökte Storbritanniens ambassadör Judith Gough Institutet för rymdfysik (IRF) och övriga rymdaktörer på Rymdcampus. 

Ambassadören välkomnades av Olle Norberg, föreståndare för IRF och Stas Barabash, professor vid IRF som berättade om institutets verksamhet och visade upp IRF:s kalibrerings- och integrationslaboratorium.

Rene Laufer, professor vid Luleå tekniska universitet (LTU) berättade bland annat om de olika rymdutbildningar som finns och Craig Heinselman, direktör för Eiscat Scientific Association gav exempel på akademiska samarbeten inom rymdområdet mellan Storbritannien och Sverige. Ambassadören fick även träffa studenter från LTU:s rymdutbildningar och se forskningsfaciliteter samt besöka EISCAT:s radarantenn i Kiruna.

Judith Gough
Axel Hagermann, professor Luleå tekniska universitet (LTU), Craig Heinselman, direktör EISCAT Scientific Association, Victoria Barabash, avdelningschef LTU, Ms Judith Gough, Storbritanniens Sverigeambassadör, Olle Norberg, föreståndare IRF, Richard King, forsknings- och innovationsråd vid Storbritanniens Sverigeambassad, Stas Barabash, professor IRF, Rene Laufer, professor LTU. Foto: Annelie KN, IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at