Hitta till IRF i Uppsala

IRF:s verksamhet i Uppsala finns vid Ångströmlaboratoriet som är beläget i Polacksbacken, omkring 2 kilometer söder om centrala Uppsala, nära Dag Hammarskjölds väg.

För att hitta till oss:
Sväng höger strax före den stora parkeringsplatsen
vid Ångströmlaboratoriet och kör längs byggnaden tills du kommer till parkeringsplatsen vid Ångströmsbyggnadens södra sida.
Gå in via den södra ingången.

Om du anländer med buss:
Gå in genom den norra ingången och genom hus 1 tills du kommer till södra sidan av byggnaden. Ta hissen till 4: e våningen, och du finner IRF i hus 8.
Vår administration och elektroniska laboratorium ligger på tredje våningen i samma hus.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Martin Eriksson at