Phobos-Grunt och Yinghuo-1 (DIM, YPP-i1, YPP-i2)

Den kinesiska satelliten Yinghuo-1 skulle flyga till Mars tillsammans med rymdsonden Phobos-Grunt, som skulle landa på månen Phobos. Efter uppskjutningen 2011 placerade sig rymdsonden dessvärre aldrig i rätt bana utan brann upp vid återinträdet i jordatmosfären.

DIM, Detector for Ions at Mars. Foto: IRF

IRF byggde och utvecklade tre jonmasspektrometrar:

  • En detektor för joner vid Mars (DIM), placerad på rymdsonden Phobos-Grunt. Tillhörande styrdator byggdes vid Ryska rymdforskningsinstitutet (IKI).
  • Två jonmasspektrometrar (YPP-i1 och YPP-i2) på satelliten Yinghuo-1. Båda tillhörde sensorpaket Yinghuo Plasma Package, (YPP).
    Tillhörande elektronsensor byggdes vid det kinesiska nationella rymdcentrat, NSSC.

De tre jonmasspektrometrarna skulle samtidigt studera växelverkan mellan solvinden (ett flöde av laddade atomer från solen) och Mars atmosfär från olika positioner.

YPP-i1 och YPP-i2. Foto: IRF

Mer information:
Dr Martin Wieser, forskare och projektledare, IRF, martin.wieser@irf.se

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at