SpaceLab

SpaceLab är samlingsnamnet för de utvecklings-, test- och kalibreringsanläggningar som finns vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Syftet med SpaceLab är att skapa en unik miljö som stöder ballonger, raketer och satelliters nyttolaster i alla utvecklingsfaser. SpaceLab är uppbyggt i fem avdelningar. Då kapacitet och tillgänglighet kan variera mellan olika aktiviteter, ber vi er att kontakta oss med dina frågor.


Design- och modelleringscenter
Design- och modelleringscentret omfattar design- och simuleringsverksamhet. Följande konsulttjänster finns på IRF Kiruna:

 • Strålningsmodellering
 • Termisk modellering
 • Mekanisk modellering
 • Optisk modellering (UV)
 • Jonoptikmodellering
 • S/C laddningsmodellering

Atmosfäriska simuleringar
Avdelningen för atmosfäriska simuleringar omfattas av våra anläggningar för test av experiment som är utvecklade för uppdrag i atmosfären. Uppdragen omfattar inte bara jorden, utan även andra planeters atmosfärer. För närvarande finns en termisk kammare.


Rymdmiljöcentrum
Att testa och certifiera satellitkomponenter i en rymdmiljö är avgörande för ett framgångsrikt uppdrag. Rymdmiljöcentret erbjuder olika aktiviteter för att verifiera kvaliteten på ert instrument eller komponenter. Följande miljöfaciliteter finns tillgängliga:

 • Termiskt vakuum
 • UV-strålning
 • Detektortestning
 • Solbalans provning
 • Test av elektriska komponenters tålighet mot joniserade strålning (IRF i Uppsala)

Kalibreringscenter
Kalibreringscentret är främst inriktat på IRF:s forskningsfält, men kan även vara användbart för team som arbetar på andra områden.

Existerande kalibreringsanläggningar listas nedan:

 • Jon-stråle
 • Elektronstråle
 • Neutral stråle (låg energi)
 • Kalibrering av optiska instrument

Tekniskt stöd
Ett flertal andra faciliteter är också tillgängliga vid SpaceLab för att stödja hårdvarurelaterade aktiviteter:

 • Mekanisk tillverkning
 • Mekanisk provning
 • Renrum för montering och integration
 • Ledande EMC-vakuumförvaring