Resurser och infrastruktur vid IRF i Kiruna

IRF har en omfattande infrastruktur för forskning med många avancerade forskningsmiljöer. Här hittar du information om våra tillgängliga resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

Forskningsresurser hos IRF i Kiruna

Markbaserade system, till exempel:

  • ALIS (Auroral Large Imaging System) – ljuskänsliga kameror för norrskensstudier
  • EISCAT (European Incoherent Scatter) – ett radarsystem för meteor- och jonosfärsstudier (inklusive norrsken) som drivs av EISCAT Scientific Association
  • ESRAD – en MST-radar för atmosfärsstudier i Kiruna
  • MARA – en atmosfärsradar på Antarktis
  • NLC-kamerasystem – för studier av nattlysande moln

I IRF:s lokaler finns:

  • En rymdsimulator för termiska tester
  • Ett kalibreringslaboratorium
  • Ett integrationslaboratorium
  • En fullt utrustad mekanisk verkstad med bland annat en datorstödd fräs
  • En anläggning för produktion av flytande kväve

Bibliotek

IRF Bibliotek i Kiruna är inriktat på rymdplasmafysik och atmosfärfysik.


Auditorium

Aulan vid IRF i Kiruna har plats för 208 personer


Restaurang

Restaurang Atmosfären, på Rymdcampus i Kiruna, rymmer ca 60 personer.