Richard Johansson, doktorand

Richard Johansson – uppskattar det flexibla arbetet

Richard Johansson, 35 år, är sedan fem månader tillbaka doktorand vid huvudkontoret i Kiruna inom IRF:s program för sol-, rymd- och atmosfärforskning.

Utbildning och examen: Civilingenjör i rymdteknik med master i Atmosfärs-och rymdfysik, Luleå tekniska universitet. 


Vad är fokus i din forskning som doktorand vid IRF?

– I min forskning fokuserar jag på olika spårgaser i atmosfären och för att mäta dem använder vi KIruna Microwave RAdiometer (KIMRA), en mikrovågsradiometer som är placerad här hos IRF i Kiruna. Specifikt mäter KIMRA den elektromagnetiska strålning som spårgaserna emitterar när de byter tillstånd. De mätningar som KIMRA gör används sedan för att skapa höjdberoende profiler av spårgaser som ozon i atmosfären. Tekniken som används för att skapa profilerna är implementerad i pyARTS, ett Python-bibliotek speciellt utformat för bland annat, simuleringar och uthämtning av olika spårgaser. 

– De rutiner som används gör det också möjligt för oss att hämta ut höjdberoende temperaturprofiler från mätningar av syremolekyler i atmosfären. Genom att analysera olika profiler skapar vi långa tidsserier för att till exempel utvärdera ozonnedbrytning, både för enskilda år och för att identifiera långsiktiga trender av ozonförändringar inom polcirkeln, lika så för de temperaturprofiler vi uthämtar där vi kan analysera temperaturtrender i jordens atmosfär över tid.

Varför och hur blev du doktorand hos IRF?

– Jag sökte denna doktorandtjänst via IRF:s hemsida där det frekvent annonseras alla typer av tjänster vid alla orter där IRF finns. Att jag sökte just den här tjänsten handlar helt och hållet om mitt forskningsområde. Under tiden som universitetsstudent växte mitt intresse för framförallt atmosfärsfysik och i synnerhet strålningstransport, som är grundstenen av den fysiken som beskriver emission och absorption av gaser i allmänhet.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

– En typisk arbetsdag för min del är jag kommer till IRF vid åtta på morgonen, kollar igenom min e-post tillsammans med en morgonkaffe. Efter det kollar jag igenom de mätningar som genomförts under kvällen och natten. Eftersom jag är i början av min doktorandtjänst så blir det mycket programmering. Alla rutiner för dataextraktion, datautvärdering och liknande har behövt utvecklas från början eftersom programmeringsspråket som vi använder för inversionerna har bytts från MATLAB till Python. Det kan även bli en del administrativt arbete, såsom att söka strategiska medel för diverse konferenser och andra aktiviteter som jag som doktorand förväntas närvara vid. Detta tar mer tid än man kanske förväntar sig. 

Vilka möjligheter respektive utmaningar finns det som doktorand?

– En av de mest fantastiska möjligheterna som jag ser är att man får en unik möjlighet att nätverka med många av de mest framstående forskarna inom ditt forskningsområde när man besöker och deltar på konferenser och andra aktiviteter världen över. Men också att arbetet, i alla fall här på IRF i Kiruna är väldigt flexibelt. Ett av IRF:s ledord är frihet under ansvar, vilket jag uppskattar väldigt mycket. De utmaningar som man ställs inför som doktorand är framförallt att arbetet till stor del är väldigt individuellt. Jag förväntas därmed kunna driva arbetet framåt på egen hand med de förkunskaper jag besitter och nyvunna kunskaper som jag får under tiden som doktorand. Självklart så får jag hjälp och handledning från mina handledare under arbetet, vilket är väldigt givande.

Hur skulle du beskriva IRF som arbetsgivare?

– Trots min relativt ringa ålder så har jag har under åren haft många olika typer av arbete med många olika arbetsgivare och jag kan utan vidare säga att IRF, som arbetsgivare, är den bästa jag någonsin haft. IRF som organisation är väldigt plan, vilket får följden att jag alltid känner mig välkommen oavsett vems kontorsdörr jag knackar på. Detta sätt att driva en organisation på är något jag verkligen föredrar, då jag upplever att kommunikationen förbättras avsevärt.

Skulle du åka till rymden om du hade möjlighet till det?

– Mitt korta svar är nej, tack. Jag trivs på jorden och tittar hellre upp än ner.  

Richard Johansson, doktorand, , intill KIruna Microwave RAdiometer (KIMRA), mikrovågsradiometern hos IRF i Kiruna.
Richard Johansson, doktorand, intill KIruna Microwave RAdiometer (KIMRA), mikrovågsradiometern vid IRF:s huvudkontor i Kiruna.
Richard Johansson, doktorand
Richard Johansson, doktorand

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at