JUICE (PEP och RPWI)

Det största projektet någonsin för IRF är medverkan i ESAs rymdmission JUICE, JUpiter ICy moons Explorer. Ombord kommer två av tio instrument att vara svenska och utvecklade av IRF. År 2022 sänds JUICE till Jupiter och dess isiga månar Europa, Callisto och Ganymedes. 

JUICE som ska färdas till Jupiter och dess isiga månar. Foto: ESA/ATG medialab

IRF i Kiruna ansvarar för instrumentet PEP, Particle Environment Package, medan IRF i Uppsala leder RPWI, Radio and Plasma Wave Investigation.

Jupiter med sina isiga månar bildar ett slags solsystem i miniatyr, vilket JUICE ska undersöka med hjälp av tio instrument. Forskarna hoppas kunna få en del svar på hur just ett solsystem kan uppkomma och ESA:s övergripande mål med JUICE är att kunna ge svar på om det finns förutsättningar till liv under de frusna hav som finns på månarna.

När JUICE skickas i väg 2022 tar det omkring åtta år innan farkosten är framme vid gasjätten Jupiter med sitt extremt kraftfulla magnetfält. Jupiters atmosfär består mestadels av vätgas och heliumgas, som solen. 

Därefter ska den inta en bana nära tre av Jupiters isiga månar, och slutligen krascha på den största av Jupiters månar, Ganymedes. JUICE beräknas nå fram till Jupiter i oktober 2029 och och börjar då göra mätningar. Den information som instrumenten ombord samlar in analyseras och bidrar till vetenskapliga upptäckter fram till åtminstone år 2050.

Kostnaden för JUICE beräknas bli mellan fem och 10 miljarder euro. Europeiska rymdorganisationen ESA leder projektet JUICE och IRF har fått finansiering från Rymdstyrelsen för att utveckla sina två instrument. Fler än 15 europeiska länder, samt USA och Japan medverkar i arbetet.

Instrumentet PEP

PEP, Particle Environment Package, ska studera växelverkan mellan rymden och Jupiters isiga månar. Instrumentet, ett partikelmiljö-paket med sina olika sensorer, ska undersöka hur neutrala och laddade partiklar, exempelvis joner, elektroner och atomer, beter sig i magnetosfären och de elektriska fält som finns i  Jupitersystemet.

Fakta:

  • IRF:s förslag om PEP till ESA var på mer än 1000 sidor.
  • Förberedelserna inför arbetet med PEP påbörjades redan 2009.
  • PEP väger 17,3 kilo och har 52 W effekt.
  • PEP, ett plasmapaket med sensorer, är det mest komplexa instrumentet som byggts av IRF.

Instrumentet RPWI

RPWI, Radio and Plasma Wave Investigation, ska bland annat mäta magnetiska och elektriska fält på Jupiters månar för att kunna dra ytterligare slutsatser om hur magnetosfären fungerar. Särskilt hur magnetfälten kan ge upphov till nya fenomen. Förhoppningen med RPWI är att kunna bidra till att kartlägga eventuella havsströmmar under månarnas istäcke.

Fakta:

  • IRF:s förslag om RPWI till ESA var på 500 sidor.
  • IRF har jobbat med RPWI sedan 2007.
  • RPWI kommer att innehålla olika sensorer, inklusive två Langmuirsonder.
  • RPWI är ett konsortium som består av 19 institutioner från 10 länder.