Beskrivning av den modifierade firmamentkameran, FMI-1977, i Kiruna

Picture of the ASC
Taket på det optiska laboratoriet, allsky-kameran ses i det nedre vänstra hörnet av bilden. Denna kamera designades ursprungligen av Finlands meteorologiska institut, FMI 1977, och modifierades flera gånger av IRF. Bilddata registreras på 16 mm färgfilm (Kodak Ektachrome 7251).

Översikt över instrumentet

Picture of the FMI-77 camera

Himlen avbildas på en konvex spegel som fotograferas av en 16 mm filmkamera ovanför spegeln. Denna design resulterar i förlust av information i Zenith.

Filmkameran styrs av elektronik, som exponerar kameran vid ett valt intervall, (vanligtvis en gång i minuten) synkroniserar exponeringarna med UTC, (med hjälp av GPS) och förskjuter filmen, etc.

Typisk exponeringstid är 4 sekunder, men var åttonde exponering är fyra gånger längre för att avslöja svaga norrsken.

När kameran inte används eller vid kraftigt snöfall stängs ett skydd automatiskt och skyddar spegeln.

En elektrisk värmare håller spegeln fri från fukt.

Image orientation

Closeup of the mirror
Denna bild visar den konvexa spegeln sett nästan som 16 mm filmkameran ser den (betaljus och kameran är i mitten av spegeln i en “riktig” bild). Stödet för kameran är mot geomagnetiskt söder. Betaljusen var avsedda för intensitetsuppskattningar.

Tidsvisningens format:

Nuvarande tidvisningsformat är:

YYYY mm dd HH MM SS EE
YYYY
År.
mm
Månad 01-12 för Januari till December.
dd
Dag i månaden 01-31.
HH
Timmar 00-23
MM
Minuter 00-59
SS
Sekunder 00-59
EE
Exponeringstid (sekunder)

I tidigare data så var tidformatet som följer:

xx YY ddd HH MM SS
xx
Ignorera detta
YY
År (19YY).
mm
Månad 01-12 för Januari till December.
dd
Dag i månad 01-31.
HH
Timmar 00-23
MM
Minuter 00-59
SS
Sekunder 00-59

Picture of ASC
I denna bild är locket halvstängt.

Created by Peje Nilsson at

Last modified by Peje Nilsson at