Forskningsingenjör med inriktning mot testning och kalibrering av rymdinstrument (dnr: 2.2.1-144/20)

Institutet för rymdfysik (IRF) söker en forskningsingenjör med inriktning mot testning och kalibrering av rymdinstrument.

IRF utökar SpaceLab: vår utvecklings-, testnings- och kalibreringsanläggning som finns på huvudkontoret i Kiruna.

Syftet med SpaceLab är att skapa en unik miljö som stödjer utveckling och kalibrering av vetenskapliga instrument och systemkomponenter för rymdmissioner, för planetär forskning samt för ballonger och sondraketer. SpaceLab nyttjas för tillfället internt av IRF:s egna forskare, men ska även kunna användas av externa kunder – både inom forskning och industri.

Din uppgift blir att vidareutveckla och marknadsföra SpaceLab-konceptet, tillhandahålla specifikationer för ny testutrustning, arbeta med potentiella kunder och ge teknisk support till befintliga test- och kvalificeringsanläggningar.

Kvalifikationer
Civilingenjör i teknik möjligtvis med en specialisering inom rymdteknik.

På grund av de omfattande internationella kontakterna är det viktigt att du behärskar engelska i tal och skrift.

Arbetsuppgifterna ställer höga krav på självständighet och initiativförmåga. Du ska kunna lösa problem inom många tekniska områden, med begränsad vägledning. Förmåga att samarbeta, både inom arbetsgruppen och med externa parter, är ett krav. Du ska ha god förmåga att hålla muntliga presentationer och att kunna förmedla ett budskap. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är tidsbegränsad under ett år, med eventuell möjlighet till förlängning. Placering är på huvudkontoret i Kiruna. Tillträde sker under juli 2020.

Mer information om tjänsten kan lämnas av:
Máté Kerényi, projektledare för SpaceLab, +46-980-790 02, mate@irf.se

Fackliga representanter:
Uwe Raffalski, SACO-S, +46-980-790 21, uwe.raffalski@irf.se
Stefan Karlsson, ST, +46-980-790 29, stefan.karlsson@irf.se

Sista ansökningsdag är 7 juni 2020

Ansökan ska innehålla ett CV, ett personligt brev (max en sida) med relevant erfarenhet, kopior av akademiska utskrifter och kontaktuppgifter till två professionella referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till:

registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Ange ref. dnr 2.2.1-144/20

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är säljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd­organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

 

 
Doktorand i rymdfysik för studier av rymdplasma (dnr: 2.2.1-146/20)

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en doktorand för studier av processer inom kinetisk plasmafysik som är viktiga för förståelsen av grundläggande rymdfysik. Detta inkluderar magnetisk omkoppling, chocker och områden dominerade av turbulens.

Dessa processer förekommer i de flesta områden med plasma som studeras inom astrofysiken och leder till upphettning och acceleration av laddade partiklar. Doktoranden kommer att arbeta direkt med nya observationer från de fyra NASA-satelliterna i projektet Magnetospheric MultiScale (MMS).

Vår forskargrupp arbetar med observationer, analys av data och gör fysikaliska modeller av processer i rymdplasma (https://space.irfu.se). Gruppen har lång erfarenhet av att utveckla och använda vetenskapliga instrument för att mäta elektriska fält, plasmatemperatur, plasmatäthet och täthetsfluktuationer på rymdfarkoster (t.ex. Rosetta, MMS, Cluster, Solar Orbiter, Swarm, Cassini).

Doktoranden anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala, med början senast under andra halvåret 2020.

Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning.

Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se och http://www.teknat.uu.se. Information om forskning vid IRF Uppsala finns på https://www.irfu.se/irfu_swe.htm. Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen och Uppsala universitet.

Vidare upplysningar kan lämnas av:
Dr Emiliya Yordanova, eya@irfu.se
Docent Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, thomas.leyser@irfu.se
Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (en sida) som beskriver forskningsintressen och relevant erfarenhet, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer samt kontaktinformation till två referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till:

registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Sista ansökningsdag är 2020-05-31.

Ange ref dnr: 2.2.1-146/20

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd­organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se
Postdoktorer eller gästforskare i rymdfysik (dnr: 2.2.1-137/20)

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker postdoktorer eller gästforskare för studier inom rymdplasmafysik. Ämnena för respektive tjänst är:

  • Undersökning av en kometjonosfärs elektrondynamik. Arbetet innefattar analys av data från rymdsonden Rosetta vid komet 67P.
  • Energiöverföring till partiklar vid kollisionsfria chocker på elektronskala. Arbetet innefattar analys av data från satelliterna Magnetospheric Multiscale (MMS) vid jordens bogchock.

Sökande förväntas ha erfarenhet av analys av rymdplasmamätningar. Erfarenhet av relevant teoretisk modellering är meriterande.

Vi observerar, analyserar och modellerar rymdplasmaprocesser (www.space.irfu.se). Gruppen har årtionden av erfarenhet av utveckling, konstruktion och operation av instrument för mätning av elektriska fält, plasmatäthet och plasmatemperatur på rymdfarkoster som Rosetta, MMS, Cluster, Solar Orbiter, Swarm, och Cassini.

Tjänsterna är tidsbegränsade på 2 år och är placerade vid IRF:s kontor på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. De finansieras genom anslag från Rymdstyrelsen.

Sökande till tjänsten som postdoktor ska ha disputerat 2017 eller senare. Om sökanden har en äldre doktorsexamen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, ska detta tydligt anges.

Doktorand som avser att avlägga doktorsexamen senast under september 2020 kan också söka. Gästforskare ska ha doktorsexamen.

Sökande bör för närvarande inte vara aktiv forskare vid IRF i Uppsala eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala Universitet. Tillträdesdatum är under hösten 2020.

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Sista ansökningsdag är 31 maj 2020.

Mer information kan lämnas av:
Dr. Anders Eriksson, anders.eriksson@irfu.se
Docent Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, thomas.leyser@irfu.se
Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till:

registrator@irf.se

eller per brev till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator
Box 812
981 28 Kiruna

 Ange ref. dnr: 2.2.1-137/20

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd­organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

 
Postdoctoral or Guest Scientist in Space Weather (ref: 2.2.1-86/20)

The position is in space weather research in the field of space plasma physics.

Applications are invited for post-doctoral or guest scientist position related to space weather studies in the field of space plasma physics.

The studies are based on the investigation of the space weather link between the dynamics of the terrestrial magnetosheath during coronal mass ejection passages using multi-spacecraft observations (solar wind monitors, Solar Orbiter, Parker Solar Probe, MMS, THEMIS, Cluster, Geotail), and the resulting geomagnetic responses measured by ground observations (IMAGE, MIRACLE, SuperMAG, SuperDARN) at high latitudes.

Our team performs observations, data analysis, and modeling of fundamental space plasma processes (http://www.irfu.se). The team has decades of experience in developing and operating instruments to measure electric fields, plasma temperature, density and density fluctuations for spacecraft missions (e.g. Cluster, MMS, Swarm, Cassini, Rosetta, Solar Orbiter).

Experience in the analysis of space plasma data is expected, and experience in relevant theoretical modelling is an advantage.

The position is available at the IRF Uppsala office, located at the Ångström Laboratory in Uppsala, Sweden, starting during 2020 (the exact date is negotiable). The position is funded by a grant from the Swedish National Space Agency for two (2) years.

Closing date for applications is 17 April 2020.

The postdoc candidate should have completed a PhD during 2017 or later. However, if the candidate has an older degree and wants to refer to special circumstances, such as parental leave, this should be clearly stated.

Candidates planning to obtain their PhD degree no later than July 2020 can also apply. The guest scientist candidate should have PhD degree. The candidate should not currently be an active researcher at the Swedish Institute of Space Physics or the Department of Physics and Astronomy at Uppsala University, Sweden.

For further information please contact:
Dr. Emiliya Yordanova, emiliya.yordanova@irfu.se,  +46-18-471 59 30
Dr. Andrew Dimmock, andrew.dimmock@irfu.se, +46-18-471 59 23

Trade union representative:
Thomas Leyser, SACO-S, thomas.leyser@irfu.se +46-18-471 59 41

Applications should include a CV, a short letter stating the applicant’s research interests and relevant experience, copies of undergraduate and PhD degree certificates (or a letter from the supervisor stating when a PhD degree is expected), description and proof of previous post-doctoral positions and/or similar relevant research work (if available), names and contact information for two professional references and reprints of not more than four selected publications.

Applications should be sent, preferably by email, to: registrator@irf.se

or by post to:

Swedish Institute of Space Physics,
Registrar
Box 812,
SE-981 28 Kiruna, Sweden

Please quote reference number: 2.2.1-86/20

Last Application Date 2020-04-17

If your application is sent by e-mail you should get a confirmation that we have received it. If you do not get the confirmation within three days, please contact the
registrar: +46 980-790 00


Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a government agency that conducts research and postgraduate education in space physics, atmospheric physics and space technology. Many of IRF’s projects are run as large international projects in collaboration with other research institutes and space agencies. IRF has about one hundred employees and offices in Kiruna (headquarters), Umeå, Uppsala and Lund. For more information about IRF: www.irf.se


 
Doktorander i rymdfysik för studier av Mars och kometer (ref: 2.2.1-70/20)

The Solar System Physics and Space Technology research programme at the Swedish Institute of Space Physics in Kiruna invites applications for PhD positions to study how the solar wind interacts with bodies in the solar system.

We are looking for two students in the following science topic areas:

  1. Mars-solar wind interaction, related to the ESA Mars Express mission, with a focus on computer models.
  2. Comet-solar wind interactions, related to the ESA Rosetta mission to comet 67P Churyumov-Gerasimenko, with a focus on data analysis.

The scientific investigations will use ion observations by our instruments on Mars Express and Rosetta, respectively.

The positions are available at the head office of the Swedish Institute of Space Physics (IRF), located in Kiruna, Sweden, starting at the latest in the second half of 2020 for a total duration of four years.

The PhD students will belong to the Department of Physics at Umeå University and must therefore fulfill the university requirements. Information about the research education is available at https://www.umu.se/en/department-of-physics/. Information about research at IRF can be found at www.irf.se. The Swedish National Space Agency and Umeå University fund the positions.

For further information please contact:

Associate Professor Mats Holmström, e-mail: matsh@irf.se
Associate Professor Hans Nilsson, e-mail: hane@irf.se

Trade union representatives:

Uwe Raffalski, SACO-S, e-mail: uwe.raffalski@irf.se
Stefan Karlsson, ST, e-mail: stefan.karlsson@irf.se

Closing date for applications is 30 April 2020.

Applications should include a CV, a short (one-page) letter stating research interests and relevant experience, copies of academic transcripts, completed theses or manuscripts and other relevant publications, and contact information for two professional references.

Applications should be submitted, preferably by email, to:

registrator@irf.se

or by post to:

Swedish Institute of Space Physics,
Registrar,
Box 812,
SE-981 28 Kiruna, Sweden

Please quote reference number: 2.2.1-70/20

If your application is sent by e-mail you should get a confirmation that we have received it. If you do not get the confirmation within three days, please contact the Registrar: tel. +46 980-790 00.


Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute that conducts postgraduate education and research in space physics, atmospheric physics and space technology. Many of IRF’s projects are run as large international projects in collaboration with other research institutes and space agencies. IRF has about one hundred employees in Kiruna (head office), Umeå, Uppsala and Lund. For more information about IRF: www.irf.se


 

 

 
Post-doctoral Position in Space Physics – Plasma processes around Venus using ion distribution functions (ref. 2.2.1-58/20)

Applications are invited for a post-doctoral position studying on the plasma environment around Venus. The studies are based on data analysis using observations made by the Venus Express spacecraft.

Venus Express spent more than eight years in orbit around Venus (2006-2014). The ion mass spectrometer on-board measured ions in the energy range 10 eV-36 keV and distinguished between ions with different masses, such a H+, He2+, He+ and O+/O2+. The focus of the two-year position is to investigate the ion velocity distributions and their implications.

Knowledge of the form of the ion velocity distributions functions is essential to understand microphysical processes such as heating, acceleration and wave-particle interaction. This aspect of the ion data from Venus Express has not yet been much exploited and there are a number of interesting topics to choose from and explore, depending on the background and interest of the successful candidate.

Previous experience of working with plasma data from space missions is an advantage. Relevant experience with numerical modelling or simulations is also a merit.

Candidates for the position should have completed a PhD during March 2017 or later. However, if the candidate has an older degree and wants to refer to special circumstances, such as parental leave, this should be clearly stated.

Candidates planning to obtain their PhD degree during the year can also apply, though we will give preference to those obtaining their degree not later than June 2020. The candidate should not currently be an active researcher at the Swedish Institute of Space Physics.

The position is placed in Kiruna and the successful candidate will be part of the Solar System Physics and Space Technology research programme. The starting date is during 2020 (the exact date is negotiable) and is funded by a grant from the Swedish National Space Agency for two years.

For further information please contact:
Dr. Gabriella Stenberg Wieser, gabriella@irf.se, +46-980-79 014

Trade union representatives:
Uwe Raffalski, SACO-S, e-mail: uwe.raffalski@irf.se, +46-980- 790 21
Stefan Karlsson, ST, e-mail: stefan.karlsson@irf.se, +46-980-790 29

Closing date for applications is 12 March 2020.

Applications should include a CV, a short letter (one page) stating research interests and relevant experience, copies of academic transcripts and contact information for two professional references. Applications should be submitted, preferably by email, to: registrator@irf.se

Or by mail:

Swedish Institute of Space Physics,
Registrar,
Box 812,
SE-981 28 Kiruna, Sweden 

Please quote reference number: 2.2.1-58/20

If your application is sent by e-mail you should get a confirmation that we have received it. If you do not get the confirmation within three days, please contact the registrar:  +46 980-790 00.


 Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute that conducts postgraduate education and research in space physics, atmospheric physics and space technology. Many of IRF’s projects are run as large international projects in collaboration with other research institutes and space agencies. IRF has about one hundred employees and offices in Kiruna (headquarters), Umeå, Uppsala and Lund. For more information about IRF: www.irf.se


 

 

 
Research engineer with focus on space mission operations and on-ground data processing software development (ref: 2.2.1-32/20)

Swedish Institute of Space Physics (IRF) seek a research engineer with focus on space mission operations and on-ground data processing software development.

The tasks include science operation support, primarily for this position for the ESA’s and JAXA’s BepiColombo mission to Mercury and software development for processing, archiving, and display of data.

The selected candidate will work in a successful research group, Solar System Physics and Space Technology (SSTP) at IRF, that develops space instruments for planetary mission and conducts active research on the solar system.

Tasks:
Your main area of responsibility will include science operation planning and development of software and pipe-line for processing, archiving, and display of data from space missions for ground data handling systems.

The focus will be on ESA’s and JAXA’s BepiColombo mission to Mercury where IRF leads two instruments for measurements of the plasma environment of Mercury. The work involves international collaboration with other research institutes and space organizations such as ESA and JAXA.

Qualifications:
You have a Master degree in physics with strong computer skills or/and a university engineering education to Masters level with knowledge of physics.

Main languages used are C, C++ and Python. Having extensive knowledge on using different operating systems including Linux, Windows, and Apple OS is a merit.

You should be able to work independently. We have a great deal of international contacts, so an ability to collaborate well both within the group and with various international groups is essential, as is a willingness to learn Swedish, if not your native language.

You will be part of an active tight-knit group of engineers and scientists specializing in building space hardware for various spacecraft. More information about the group’s activities can be found at http://www.irf.se

The position is placed in Kiruna, Sweden, and is a permanent position (initial funding is available for 4 years).

For further information: 
Stas Barabash, stas.barabash@irf.se, +46-980-791 22

Trade union representatives:
Uwe Raffalski, SACO-S, uwe.raffalski@irf.se, +46-980- 790 21
Stefan Karlsson, ST, stefan.karlsson@irf.se, +46-980-790 29

Closing date for applications: 29 February 2020.

Applications should include a CV, a personal covering letter (max one page), and contact information for two professional references.

Applications should be submitted, preferably by email, to:

Swedish Institute of Space Physics,Registrar,
Box 812,
SE-981 28 Kiruna, Sweden
or by email to: registrator@irf.se

Please quote reference number: 2.2.1-32/20

If your application is sent by e-mail you should get a confirmation that we have received it. If you do not get the confirmation within three days, please contact the registrar:  +46 980-790 00.


Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute that conducts postgraduate education and research in space physics, atmospheric physics and space technology. Many of IRF’s projects are run as large international projects in collaboration with other research institutes and space agencies. IRF has about one hundred employees and offices in Kiruna (headquarters), Umeå, Uppsala and Lund. For more information about IRF:
Gästforskare inom rymdfysik / Guest Scientist Position in Space Physics (ref.nr: 2.2.1-19/20)

IRF’s Solar Terrestrial and Atmospheric Research programme (STAR) conducts research on the polar atmosphere, the near-Earth environment in space and the effects of the sun’s activity on both the Earth and its atmosphere.

More information about STAR is available here: https://www.irf.se/en/solar-terrestrial-and-atmospheric-research/

Tasks:
The work focuses on analyses of optical and incoherent radar measurements of aurora for understanding of the response of the Earth’s ionosphere-thermosphere system to fast variations of the charged particle fluxes emanating from the magnetosphere.

Qualifications:
PhD in space physics with focus on the magnetosphere-ionosphere interaction. Experience and knowledge of the analysis of auroral optical images and EISCAT radar data is an advantage.

The work imposes high demands regarding independent and precise working style as well as the ability to show initiative. An ability to work well in a team and with external partners is a requirement. Emphasis will be given to the individual aptitude of the candidate.

The position is placed in Kiruna, Sweden, and is limited to two (2) months full-time work. Starting date is as soon as possible.

For further information please contact:
Tima Sergienko, Senior researcher, e-mail: tima@irf.se, +46-980-790 71

Trade union representatives:
Uwe Raffalski, SACO-S, e-mail: uwe.raffalski@irf.se, +46-980- 790 21
Stefan Karlsson, ST, e-mail: stefan.karlsson@irf.se, +46-980-790 29

Closing date for applications is 15 February 2020.

Applications should include a CV, a personal covering letter (one page), copies of academic transcripts and contact information for two professional references.

Applications should be submitted, preferably by email, to:

Swedish Institute of Space Physics,
Registrar,
Box 812,
SE-981 28 Kiruna, Sweden

or by email to: registrator@irf.se

Please quote reference number: 2.2.1-19/20

If your application is sent by e-mail you should get a confirmation that we have received it. If you do not get the confirmation within three days, please contact the registrar: +46 980-790 00.


Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute that conducts postgraduate education and research in space physics, atmospheric physics and space technology. Many of IRF’s projects are run as large international projects in collaboration with other research institutes and space agencies. IRF has about one hundred employees and offices in Kiruna (headquarters), Umeå, Uppsala and Lund. For more information about IRF: www.irf.se
Mjukvaruingenjör/IT-tekniker (dnr 2.2.1-320/19)

Institutet för rymdfysik söker en

Mjukvaruingenjör/IT tekniker

Arbetsuppgifter

Arbetet gäller utveckling av mjukvara för forskningsändamål samt underhåll och support av IT utrustning hos användare och i allmänna lokaler vid IRF i Kiruna samt i LTU:s lokaler vid Rymdcampus.

Exempel på arbetsuppgifter:

Mjukvaruutveckling:

– utveckling av mjukvara för vetenskaplig dataanalys

– utveckling av mjukvara för databehandling (pipe-lines)

– styrning av vetenskapliga rymdinstrument (rymdfarkosten BepiColombo)

– teknisk analys och verifiering av vetenskaplig data

Support:

– underhåll och support av videokonferenssystem och annan utrustning i mötesrum

– installation, underhåll, backup och användarsupport på användares datorer (Windows, Linux och MacOS) samt mobiltelefoner

– konfiguration, reparation och underhåll av datorhårdvara inklusive servrar

– allmän IT problemlösning

– stöd till LTU:s användare vid Rymdcampus via deras centrala supportsystem

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
– har ingenjörsutbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer lämplig

– har erfarenhet från arbete inom IT

– har erfarenhet av mjukvaruutveckling
– är serviceinriktad och har erfarenhet av användarsupport

– kan tala och skriva svenska eller engelska

Det är meriterande om du:

– har erfarenhet av videokonferenssystem som WebEx, Zoom och motsvarande hårdvara

– har erfarenhet av både hårdvara och mjukvara

– har erfarenhet av Linux system och serverdrift

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och arbetet ställer höga krav på självständighet, noggrannhet, flexibilitet och förmåga till problemlösning inom många tekniska områden. Förmåga att kunna samarbeta såväl inom gruppen liksom med externa parter är ett krav.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort är i Kiruna på huvudkontoret. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi kan erbjuda dig ett fritt arbete i en trivsam miljö med trevliga kollegor. Du får möjlighet att arbeta med intressanta arbetsuppgifter och du kommer att ingå i ett team som utvecklar satellitinstrument. Du får, genom att vara en del av IRF, möjlighet att bidra till vår kärnverksamhet – att bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

Mer information om tjänsten kan lämnas av:

Hans Nilsson, IT chef, 0980-791 27, hans.nilsson@irf.se

Fackliga representanter:

Uwe Raffalski, SACO-S, 0980-790 21, uwe.raffalski@irf.se

Stefan Karlsson, ST, 0980-790 29, stefan.karlsson@irf.se

 

Ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. Välkommen med din ansökan,

helst via e-post, till: registrator@irf.se

eller till: Institutet för rymdfysik, Registrator, Box 812, 981 28 Kiruna

Sista ansökningsdag är 2019-12-01

Ange ref. dnr 2.2.1-320/19

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är säljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd­organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

IT tekniker (dnr 2.2.1-267/19)

Institutet för rymdfysik söker en vikarierande

IT tekniker

Arbetsuppgifter

Arbetet gäller underhåll och support av IT utrustning hos användare och i allmänna lokaler vid IRF i Kiruna samt i LTU:s lokaler vid Rymdcampus.

Exempel på arbetsuppgifter:

– underhåll och support av videokonferenssystem och annan utrustning i mötesrum

– installation, underhåll och användarsupport på användares datorer (Windows, Linux och MacOS)

– drift- och användarsupport för backup

– konfiguration, reparation och underhåll av datorhårdvara

– generell användarsupport på datorsidan, allmän IT problemlösning

– stöd rörande mobiltelefoner

– stöd till LTU:s användare vid Rymdcampus via deras centrala supportsystem

I mån av tid och kunnande kan arbetsuppgifter inom drift av centrala Linux-servrar, automatiserad data-insamling och liknande också förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
– har lämplig utbildning eller erfarenhet från arbete inom IT service

– är serviceinriktad och har erfarenhet av användarsupport

– kan tala och skriva svenska och/eller engelska

Det är meriterande om du:

– har erfarenhet av videokonferenssystem som WebEx, Zoom och motsvarande hårdvara

– har erfarenhet av både hårdvara och mjukvara

– har erfarenhet av Linux system och serverdrift

Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och du ska vara systematisk och noggrann. Du ska gilla att ge support till användare. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, likväl som att du har förmågan att samarbeta.

Tjänsten är ett vikariat på heltid fram till 26 juni 2020 med chans till förlängning.  Placeringsort är i Kiruna på huvudkontoret. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Mer information om tjänsten kan lämnas av:

Hans Nilsson, IT chef, 0980-791 27, hans.nilsson@irf.se

Fackliga representanter:

Uwe Raffalski, SACO-S, 0980-790 21, uwe.raffalski@irf.se
Stefan Karlsson, ST, 0980-790 29, stefan.karlsson@irf.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV.

Välkommen med din ansökan,

helst via e-post, till: registrator@irf.se

eller till: Institutet för rymdfysik, Registrator, Box 812, 981 28 Kiruna

Sista ansökningsdag är 2019-09-29

Ange ref. dnr 2.2.1-267/19

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är säljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd­organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se