Johan Kero

IRF:s infraljudsexperiment flög i 46 timmar på nästan 50 kilometers höjd ovan Antarktis

Den 10 januari släpptes den största av NASA:s ballonger på Antarktis med ett infraljudsexperiment från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna ombord. Ballongen flög under 46 timmar med en flythöjd på 46 kilometer. Nu inväntar IRF på att återfå nyttolasten innehållandet experimentet.  

Vi vet ännu inte hur väl infraljudsexperimentet lyckades eftersom vi väntar på att få tillbaka nyttolasten med datat som lagrats ombord. Därmed är det än så länge oklart vad registreringarna innehåller”, säger Johan Kero, programchef vid IRF med ansvar för experimentet Antarctic Infrasound Hand Launch (ANIHALA) som genomfördes av IRF i samarbete med Sandialaboratoriet, USA.

Experimentet syftade till utforskning av den lågfrekeventa ljudmiljön över Antarktis där frånvaron av industriella källor möjliggör undersökningar av den naturliga ljudmiljön.

Forskningsexperimentet ANIHALA var viktigt att genomföra innan mänskligt orsakad aktivitet möjligtvis dominerar ljudbilden även på Antarktis. Vi kan ha registrerat ljud och fenomen som på andra platser på jorden döljs av eller blandas ihop med artificiellt brus”, säger Johan Kero.

Beroende på vilka naturliga fenomen som förekom under flygningen kan registreringarna ha fångat upp infraljud från såväl sydsken och meteorer som havsvågor och kalvande glaciärer. Registreringarna från experimentet lägger en grund för fortsatta studier av dessa fenomenen.

Ballongen som flög heter Big 60 och i volym uppgår den till tre gånger Avicii arena. Dess sfär har en diameter på 150 meter. Ballongen är NASA:s högstflygande ballong som flyger på 45-48 km höjd i stratosfären.

Projektet finansieras delvis genom forskningsanslag från Rymdstyrelsen.

Klicka här för en sammanfattning av pågående Antarktisflygningar

Ballongens bana över Antarktis. Foto: NASA/Columbia Scientific Balloon Facility
Johan Kero
Johan Kero, programchef vid IRF med ansvar för experimentet Antarctic Infrasound Hand Launch (ANIHALA) som genomfördes av IRF i samarbete med Sandialaboratoriet, USA. Foto: IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at