Louis Richard spikade doktorsavhandling – fokus på energiomvandling och partikelacceleration

Den 19 december spikade Louis Richard sin doktorsavhandling “Energy Conversion and Particle Acceleration at Turbulent Plasma Jet Fronts”. Doktorsavhandlingen genomfördes vid Institutet för rymdfysik i Uppsala och Uppsala universitet.

Försvaret och disputationen äger rum den 16 januari klockan 09.15 i Heinz-Otto Kreiss, Ångströmlaboratoriet, Uppsala.

Opponent: Prof. Angelopoulos Vassilis, Institutionen för jord-, planet- och rymdvetenskap, University of California, Los Angeles, CA, USA.

Handledare:
Prof. Yuri Khotyaintsev
Dr Daniel B. Graham
Prof. Andris Vaivads
Dr Emiliya Yordanova

Klicka här för att läsa avhandlingen

Louis Richard spikade sin doktorsavhandling den 19 december. Här tillsammans med sin handledare prof. Yuri Khotyaintsev. Foto: Michiko Morooka/IRF
Louis Richard. Foto: Annelie Klint Nilsson/IRF. 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at