IRF:s rymdinstrument utvalda för möjliga expeditioner till Mars och runt jorden

Nyligen presenterade den europeiska rymdorganisationen (ESA) tre tänkbara blivande rymdexpeditioner och Institutet för rymdfysik (IRF) leder arbetet med tänkbara instrument ombord på M-MATISSE, avsedd för studier av Mars, och ombord på Plasma Observatory, avsedd för studier av rymdmiljön omkring jorden.

Nu väntar ett treårigt arbete vad gäller fortsatta tekniska och vetenskapliga studier som finansieras av Rymdstyrelsen och ESA. Under 2026 tar ESA det slutliga beslutet om vilken rymdexpedition de avser att satsa på.

Det primära målet för båda rymdexpeditionerna är att reda ut den invecklade växelverkan mellan rymdplasmamiljöerna som omsluter planeterna i vårt solsystem och de dynamiska krafterna från rymdvädret som verkar på dessa miljöer” säger David Andrews, docent vid IRF och ansvarig för instrumentkonsortiet COMPASS ombord på M-MATISSE.

Plasma Observatory: ökar förståelsen av rymdplasma (laddad gas) närmast jorden

Rymdexpeditionen Plasma Observatory omfattar sju rymdfarkoster som skulle bidra till att öka forskarnas förståelse av rymdmiljön närmast jorden. Flerskaliga och samtidiga mätningar inom jordens magnetosfär skulle innebära en ökad kunskap om hur energi överförs och transporteras i rymden närmast jorden.

IRF kommer att leda konsortierna för de två instrumenten Electric Field Instrument (EFI) och Fields and Wave Processor (FWP). Båda instrumenten är tänkta att placeras ombord på huvudfarkosten som kallas “Mother”. Institutet kommer även att bidra till det elektriska fältinstrumentet på de sex mindre rymdfarkosterna “Daughters”.

Konsortierna involverar forskningsinstitut från Sverige, Tjeckien, Frankrike, Polen, Storbritannien och USA.

Plasma Observatory skulle bli den första rymdexpeditionen någonsin med sju rymdfarkoster. Detta möjliggör studier av växelverkan mellan fysiska processer som sker på olika skalor. Europa sände upp Cluster år 2000 och med Plasma Observatory skulle vi återigen vara i framkant vad gäller rymdexpeditioner med mätningar från flera rymdfarkoster”, säger Yuri Khotyaintsev, professor vid IRF.

M-MATISSE: avslöjar Mars hemligheter med hjälp av två samtidiga rymdfarkoster

Rymdexpeditionen Mars Magnetosphere ATmosphere Ionosphere and Space weather Science (M-MATISSE) består av två likadana rymdfarkoster, Henri och Marguerite, som ska studera den komplexa växelverkan mellan Mars atmosfär och rymdmiljön.

Rymdfarkosterna kommer att cirkulera omkring Mars och göra mätningar av plasmamiljöns sammansättning, densitet, temperatur samt magnetiska och elektriska fält på två olika ställen samtidigt.

IRF leder instrumentkonsortiet Combined Magnetic and Plasma Sensor Suite (COMPASS) ombord på M-MATISSE. Konsortiet involverar forskningsinstitut från Sverige, Tyskland, Frankrike, Belgien, Tjeckien och Polen.

Vi är glada över att kunna delta i båda dessa projekt, som vart och ett skulle ge IRF möjligheter till banbrytande forskning“, säger David Andrews, docent vid IRF.

IRF har studerat Mars sedan 1980-talet med rymdsonderna Phobos-2 och Mars Express. Med M-MATISSE skulle vi få möjligheten att lägga ännu en pusselbit vad gäller Mars” säger Yoshifumi Futaana, docent vid IRF.

Den totala budgeten för den rymdexpedition som slutligen väljs ut uppgår till 550 miljoner euro, vilket ska täcka rymdfarkosten och ESA:s aktiviteter.

Mer information om de tre möjliga rymdexpeditionerna:
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Final_three_for_ESA_s_next_medium_science_mission

Kontaktpersoner:
David Andrews, Docent, Institutet för rymdfysik
david.andrews@irfu.se, +46 (0) 184715922

Yuri Khotyaintsev, Professor, Institutet för rymdfysik
yuri.khotyaintsev@irfu.se, +46 18 4715929

Yoshifumi Futaana, Docent, Institutet för rymdfysik
yoshifumi.futaana@irf.se, +46 980 79025

Presskontakt:
Martin Eriksson, kommunikatör, Institutet för rymdfysik
martin.eriksson@irf.se, 0980 791 78

Annelie Klint Nilsson, kommunikatör, Institutet för rymdfysik
annelie.klint-nilsson@irf.se, 0980 790 76

Created by Martin Eriksson at

Last modified by Martin Eriksson at