Joshua Dreyer spikade doktorsavhandling – material från Saturnus D-ring i fokus

Den 1 november spikade Joshua Dreyer sin doktorsavhandling Diving Deep into Saturn’s Equatorial Ionosphere with Cassini: Insights from the Grand Finale. Doktorsavhandlingen är genomförd vid vid Institutet för rymdfysik i Uppsala och Uppsala universitet. 

Avhandlingen bygger på analyser av data från mätinstrument ombord på rymdsonden Cassini. Efter nästan 13 år i bana kring Saturnus avslutade rymdsonden sitt uppdrag under 2017 med en serie vågade dyk mellan ringarna och de övre delarna av Saturnus atmosfär. Denna sista del av uppdraget kallades för “Grand Finale” och det är data från delar av dessa dyk som Joshua analyserat.

Under “Grand Finale” avslöjades en mycket variabel ekvatorial jonosfär som domineras av ett stort inflöde av ringmaterialet från Saturnus D-ring.

Joshua Dreyers avhandling lyfter fram insikter om Saturnus jonosfär och effekterna av det infallande ringmaterialet.

Torsdag den 23 november klockan 13.15 försvarar Joshua Dreyer doktorsavhandlingen i Sonja Lyttkens sal vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Handledare: 
Docent Erik Vigren (huvudhandledare)
Dr. Michiko Morooka (biträdande handledare)
Docent Jan-Erik Wahlund (biträdande handledare)

Opponent:
Prof. Ingo Mueller-Wodarg, Imperial College London

Betygskommitté:
Eva Wirström (Chalmers), Lorenz Roth (KTH), Paul Barklem (Uppsala universitet), Jörg Gumbel (Stockholms universitet) och Thomas Leyser (IRF).

Klicka på denna länk för att ta del av doktorsavhandlingen

Joshua Dreyer spikar avhandling 1 november 2023.
Joshua Dreyer spikar avhandling 1 november 2023. Här tillsammans med sin huvudhandledare och två biträdande handledare. Foto: IRF
Joshua Dreyer spikar avhandling 1 november 2023.
Joshua Dreyer tillsammans med sin handledare Erik Vigren. Foto: Michiko Morooka/IRF
Joshua Dreyer spikar avhandling 1 november 2023.
Doktorsavhandlingen är ni spikad på väggen hos IRF vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Foto: Michiko Morooka/IRF
Joshua Dreyer spikar avhandling 1 november 2023.
Disputationen äger rum den 23 november klockan 13.15 vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Foto: Michiko Morooka/IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at