Urban Brändström

Nyttan med norrskensforskning lyfts fram i artikel i Dagens Nyheter

IRF:s optiska norrskensforskare Urban Brändström lyfter fram nyttan med norrskensforskning i en ny artikel i Dagens Nyheter som publicerades den 28 oktober. 

Artikeln tar avstamp i en intervju med norrskensjägaren Fredrik Larsson i Umeå som driver en norrskensgrupp på Facebook. Urban Brändström lyfter i sin tur fram nyttan med norrskensforskning och vad innebörden av rymdväder.

Klicka här för att ta del av artikeln

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at