114 stycken doktorsavhandlingar under åren 1963-2022

Vid Institutet för rymdfysik (IRF) bedrivs grundforskning och forskarutbildning inom rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik. Under åren 1963-2022 har 114 avhandlingar genomförts vid IRF.
Oavsett om du är doktorand eller senior forskare – här finns en gedigen och erkänd kunskap samlad. År 1963 disputerade den första doktoranden vid IRF och under åren har doktoranderna genomfört studierna vid något av IRF:s fyra kontor: Kiruna, Umeå, Lund och Uppsala.
Doktoranderna har varit antagna vid något av följande universitet:
  • Umeå universitet
  • Luleå tekniska universitet
  • Lunds universitet
  • Uppsala universitet
  • Stockholms universitet
Moa Persson spikar doktorsavhandling
Moa Persson, Institutet för rymdfysik och Umeå universitet, disputerade 2020. Foto: IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at