Svenskt instrument 20 år vid Mars

02 juni 2023 – Rymdsonden Mars Express har nått en milstolpe genom att fira 20 år sedan dess uppskjutning den 2 juni 2003. En bidragande faktor till framgången är det svenska satellitinstrumentet ASPERA-3 (Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms), utvecklat av institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna.

Mars Express är Europas första rymdsond till en annan planet och har under sina två decennier hjälpt till att öka vår förståelse för Mars. Speciellt på grund av dess prestanda som långt överträffat förväntningarna och att den fortsätter att skicka tillbaka viktig vetenskaplig data.

ASPERA-3-instrumentet mäter flödena av joner, elektroner och neutrala atomer i rymden kring Mars. Genom åren har ASPERA-3 gjort en mängd intressanta observationer vid Mars, inklusive kontinuerliga mätningar av jonutflödet från planeten.

“Genom att analysera dessa data kan vi få information om hur mycket av Mars atmosfär som förloras till rymden”, säger docent Mats Holmström från IRF. “Detta är av stor betydelse för att förstå planetens atmosfärs utveckling över tid och kan hjälpa oss besvara frågan: Vad hände med vattnet på Mars?”

Mats Holmström, Docent, IRF

ASPERA-3 har också observerat strukturer i elektron- och jonflöden som liknar de som uppstår vid norrsken på jorden. Dock har dessa observationer gjorts vid Mars ekvator och kan därför kallas “ekvatorsken”.

Den 2 juni kommer den europeiska rymdorganisationen (ESA) uppmärksamma Mars Express 20-årsjubileum med föredrag vid Europas rymdcentrum ESOC i Darmstadt, Tyskland, varifrån Mars Express styrs.

För att fira detta betydelsefulla tillfälle kommer IRF i Kiruna att arrangera ett internationellt möte den 14 juni för alla forskare som arbetar med Institutets instrument på Mars Express. Mötet syftar till att diskutera framtida mätningar och forskning. IRF har huvudansvaret för ASPERA-3-instrumentet, men projektet är ett omfattande internationellt samarbete där ca 15 forskargrupper från ett tiotal länder deltar.

Mars Express och dess svenska instrument ASPERA-3 har gett oss ovärderlig kunskap om Mars och dess atmosfär. Denna framgångsrika mission står som ett lysande exempel på innovation och internationellt samarbete inom rymdforskning.

Mer information:
Mats Holmström, docent, IRF: tel. 0980-79186, 070-211 1138 ; mats.holmstrom@irf.se

Webbsidor:
Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se
ASPERA-3: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/mars-express/
Mars Express: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express_overview

Created by Martin Eriksson at

Last modified by Martin Eriksson at