IRF:s årsredovisning för 2022

Institutet för rymdfysiks årsredovisning för 2022 är nu klar och finns för nedladdning som en pdf. Förordet av IRF:s föreståndare Olle Norberg finns nedan i sin helhet.

År 2022 innebar en mycket stor förändring i vår omvärld. Den ryska invasionen av Ukraina innebar att vi fick krig i Europa och en helt ny situation i världen.
Vi har gått in i en tid då Europas framtida säkerhet står i centrum, men även i tider som dessa fortsätter vårt samhälle med all den verksamhet som präglar den demokratiska världen. I detta ingår att bedriva forskning och avancerad utbildning, vilket lägger en grund för starka och innovativa samhällen. IRF fortsätter att vara en viktig aktör i det svenska forskningssamfundet.
IRF är en fristående myndighet som har en unik status i det svenska forskningssamfundet och institutet har en särskild roll bland de mycket större universiteten och högskolorna. IRF specifika roll är att bedriva grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik. Erfarenheten, både i Sverige och internationellt, har visat att denna typ av forskning bäst bedrivs i formen av fristående institut där forskningen får en stark prioritet. Anledningen till detta är de synnerligen höga och specifika krav som ställs på den typ av organisation som ska medverka i långsiktiga rymdprojekt i forskningsfronten. En av IRF:s viktigaste styrkor är vår förmåga att medverka i mycket avancerade internationella rymdprojekt med den instrumentering som vi själva utvecklar och levererar för projekt som t.ex. Rosetta, BepiColombo, Solar Orbiter, JUICE och Comet Interceptor. Denna förmåga är helt unik i Sverige och jämförs ofta med forskningsinstitut i Europas större länder. Denna styrka har sin grund i att IRF har mycket erfarna forskare och forskningsingenjörer som över tid byggt upp en stor erfarenhet av att medverka i de komplicerade projekt som idag är norm bland ESA, NASA och andra stora internationella aktörer som leder de viktigaste rymdprojekten. IRF har under 2022 gjort betydande akademiska framsteg. Publicering av vetenskapliga artiklar har varit på en fortsatt hög nivå. Vi har fått en ny professor, en ny docent och fem nya doktorer vid institutet. Under året har vi fortsatt att förbättra institutets forskningsinfrastruktur, till stor del med hjälp av det anslag som erhölls från Vetenskapsrådet 2021. Förbättringarna inom vårt initiativ SpaceLab innebär en betydande utökning av vår förmåga att testa och kvalificera vetenskapliga instrument och observatorieverksamheten utökas med nya detektorer och filter för vårt nätverk av norrskenskameror, ALIS_4D.

Created by Martin Eriksson at

Last modified by Martin Eriksson at