PRESSINBJUDAN – Launch event för JUICE

Institutet för rymdfysik är för närvarande engagerat i sitt hittills mest omfattande projekt, vilket syftar till att skicka två instrument ombord på Europeiska rymdorganisationens Jupiter Icy moons Explorer (JUICE). Färden går mot Jupiter och målet är att undersöka tre av dess isiga månar. Inför avfärden, som äger rum den 13:e april, bjuder vi in er att delta i ett rymdevenemang, antingen i Uppsala eller Kiruna, där vi tillsammans kommer att bevaka uppskjutningen och besvara era frågor.

IRF:s två instrument på JUICE heter Radio och Plasma Wave Investigation (RPWI) samt Particle Environment Package (PEP). Både forskare och ingenjörer som har varit med under den långa utvecklingen kommer att vara på plats och prata om utmaningarna med att konstruera teknik för den oerhört tuffa miljön kring jätteplaneten och dess isiga månar.

Under förmiddagen kommer vi att erbjuda en serie korta presentationer där vi introducerar JUICE-uppdraget och ger en översikt över de svenska bidragen ombord. Under eftermiddagen kommer vi sedan att ansluta oss till ESA:s direktsändning från Franska Guyana och tillhandahålla kommentarer samt besvara era frågor.

På plats kommer vi att visa upp en del av utrustningen som vi har utvecklat, det finns även en detaljerad modell (i skala 1:10) av rymdfarkosten. I händelse av en eventuell försening av uppskjutningen kommer de korta presentationerna fortfarande att genomföras enligt plan.

Vi vill därför uppmana er att inte missa denna sällsynta möjlighet att träffa och interagera med personerna som står bakom instrumenten på vad som ofta beskrivs som Europas största vetenskapliga rymdmission. Någonsin.

Hålltider Uppsala
10:30–12:15: Korta föredrag och tid för frågor. Press inbjuds under denna tid.
12:15-13:30: Lunch och tid för intervjuer.
13:30-13:45: Recap av dagen och frågor inför uppskjutning.
13:45: ESA live stream börjar som kommenteras av IRF live.
14:15: Uppskjutning.
~15:00: JUICE kontaktas i rymden.
~16:00: Launch success confirmation efter en serie tester.

Hålltider Kiruna
10:30–12:00: Korta föredrag och tid för frågor. För IRF, EISCAT, LTU (personal), Rymdgymnasiet (personal) och press.
12:00-13:00: Lunch och tid för intervjuer.
13:00-13:45: Korta föredrag där även allmänheten är inbjuden.
13:45: ESA live stream börjar som kommenteras av IRF live.
14:15: Uppskjutning.
~15:00: JUICE kontaktas i rymden.
~16:00: Launch success confirmation efter en serie tester.

Vill du som journalist komma?
Uppsala – “Eva von Bahr” salen i Ångström Laboratoriet i Uppsala Universitet.
Kiruna – Aulan, RymdCampus, Bengt Hultqvists väg 1, Kiruna.

Vid frågor kontakta det kontor du planerar att besöka:

Kontakt Uppsala:
David Andrews, IRF Uppsala, david.andrews@irfu.se; 018 4715922

Kontakt Kiruna:
Martin Eriksson, IRF Kiruna, martin.eriksson@irf.se, 073 581 33 33

Created by Martin Eriksson at

Last modified by Martin Eriksson at