Urban om norrsken i “Sverige forskar”

“Häng med norrskensjägaren till det mytomspunna ljusfenomenet och hör en av världens få norrskensforskare förklara hur det uppstår. Och allt handlar om rymdväder.”

Det finns få i världen som kan mer om norrsken än Urban Brändström. Inte nog med att han är fascinerad av det privat så har han även vigt sitt liv åt att studera fenomenet.

Idag är han programchef över Kiruna atmosfärs- och geofysiska observatorium, KAGO, vars huvuduppgift att förse framtidens forskare och samhället med långa obrutna tidsserier av mätdata från atmosfären och rymden närmast jorden. Vad det innebär är bland annat att han fotograferar hela himlavalvet. Varje kväll.
..år efter år.

 

Created by Martin Eriksson at

Last modified by Martin Eriksson at