Postdoktor i rymdfysik för studier av rymdplasma [Ref. 2.2.1-293/22]

Vi söker en postdoktor för undersökningar av kinetiska plasmaprocesser i jordens magnetopaus och magnetsvans. Arbetet innefattar analys av magnetiska, elektriska och plasmamätningar från de fyra Magnetospheric Multiscale (MMS)-satelliterna.

Vår grupp arbetar med observationer, analys av data och modellering av plasmaprocesser (www.space.irfu.se). Gruppen har erfarenhet från flera årtionden av att utveckla och använda instrument för att mäta elektriska fält och plasmatemperatur, densitet och densitetsfluktuationer för rymdfarkoster (t. ex. Cluster, MMS, Swarm, Cassini, Rosetta, Solar Orbiter).

I arbetet ingår att delta i nationella och internationella samarbeten samt att presentera resultaten på nationella och internationella konferenser och publicera dessa i ledande tidskrifter. Erfarenhet av att analysera flerpunkts-mätningar av rymdplasma och plasmavågor är en merit.

Anställningen, med placering vid IRF Uppsala med lokaler i Ångströmlaboratoriet, är tidsbegränsad till 2 år. Anställningen är finansierad av Rymdstyrelsen.

Den sökande ska ha en doktorsexamen och den bör vara avlagd 2019 eller senare. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges. Sökande som planerar att få sin doktorsexamen senast under oktober 2022 kan också ansöka. Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF, eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Den sökande bör kunna börja arbetet före mars 2023.

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Sista ansökningsdag är 19 september 2022.

Mer information kan lämnas av:
Dr Daniel B. Graham, dgraham@irfu.se
Doc. Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, thomas.leyser@irfu.se
Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se
eller till:
Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna 

Ange ref. dnr: 2.2.1-293/22

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Created by Martin Eriksson at

Last modified by Martin Eriksson at