Högsäsong för observationer av nattlysande moln

Sedan närmare 20 år tillbaka ansvarar Institutet för rymdfysiks atmosfärforskare Peter Dalin i Kiruna för ett nätverk med 13 markbaserade automatiska kameror som sommartid fotograferar nattlysande moln i Europa, Nordamerika och Asien. Den här sommarens första observationer gjordes av en kamera i Kanada under natten den 31 maj och 1 juni.

Molnen syns huvudsakligen från mitten av maj till mitten av augusti på norra halvklotet och oftast på latituder mellan 50 och 65 grader. De första nattlysande molnen för säsongen är inte lika starka och effektfulla som under senare delen av sommaren och i norra delen av Sverige syns molnen inte förrän i augusti då nätterna åter är mörka. När mörkret infaller placerar Institutet för rymdfysik (IRF) en kamera på huvudkontoret i Kiruna och en annan i Nikkaluokta.

De nattlysande molnen är de högst belägna molnen i jordens atmosfär, på 80-90 kilometers höjd, i det som kallas mesosfären. Bildandet av molnen sker sommartid då temperaturen är som lägst i mesosfären. De nattlysande molnen visar sig som stora vågstrukturer och består av mycket små iskristaller som har bildats runt stoftpartiklar.

Molnen förekommer dygnet runt men på dagen är himlen för ljus för att se dem med ögonen. Anledningen till varför nattlysande moln syns från jorden trots att de är belägna på mycket hög höjd är tack vare att solens strålar når dem trots att solen gått ner. När solen passerat under horisonten syns de som allra bäst och när iskristallerna sprider solens ljus tillbaka mot marken ser molnen ut att lysa på natthimlen.

Jämförbara observationer

Kamerorna i nätverket är utplacerade längs samma latitudcirkel vilket möjliggör jämförbara observationer. Forskarna inom nätverket är intresserade av ökad kunskap om vågstrukturerna i molnen och hur de nattlysande molnen bildas.

Mer konkret syftar forskningen till att bättre förstå de stora och småskaliga vågprocesser som sker i den översta delen av mesosfären under sommaren. Exempelvis gravitationsvågor, solens tidvatten och turbulens.

För IRF:s atmosfärforskare Peter Dalin väntar nu en sommar med högsäsong för observationer av nattlysande moln.

Med observationer som utförs på ett jämförbart sätt under decennier är det möjligt att studera långsiktiga variationer i nattlysande moln, vilket bidrar till bättre förståelse om klimatförändringarna i atmosfären,”säger Peter.

Säsongens första nattlysande moln fotograferades av en kamera i Kanada som ingår i det nätverk med 13 kameror som IRF-forskaren Peter Dalin ansvarar för. Foto: Athabasca University Geophysical Observatory
Peter Dalin är atmosfärforskare vid IRF med ansvar för det internationella kameranätverket som observerar nattlysande moln. Foto: IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at