Japans ambassadör Noke Masaki besökte Rymdcampus

Den 23 maj besökte Japans ambassadör, Noke Masaki, Institutet för rymdfysik (IRF) och övriga rymdaktörer på Rymdcampus i Kiruna för att bekanta sig med rymdverksamheten. 

IRF har ett nära samarbete med flertalet japanska rymd- och forskningsorganisationer, både vad gäller atmosfärforskning och utforskandet av himlakroppar i solsystemet.

Olle Norberg, generaldirektör vid IRF berättade bland annat om institutets medverkan på den japanska och europeiska rymdexpeditionen BepiColombo som syftar till studier av Merkurius och även om den kommande rymdexpeditionen JUpiter ICy moons Explorer.

Samarbetet mellan Sverige och Japan finns även när det kommer till forskning med hjälp av  infrastruktur i norra Skandinavien. Bland annat radaranläggningen Eiscat för meteorer, ALIS_4D för norrskensstudier, rymdbasen Esrange för sondraketer till norrskensforskning, nattlysande moln och mycket mer.

Även Futaana Yoshifumi, docent vid IRF medverkade och berättade om sina år som forskare vid IRF.

Craig Heinselman, direktör vid Eiscat, berättade om radaranläggningarna inom projektet Eiscat 3D som just nu är under uppbyggnad.

René Laufer, professor vid Luleå tekniska universitet berättade om den forskning som bedrivs inom rymdområdet på universitetet.

Japans ambassadör Noke Masaki fick under sitt besök även ta del av de forskningsanläggningar som finns vid Rymdcampus.

Inget galleri har valts eller galleriet har tagits bort.

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at