Docentföreläsning av Gabriella Stenberg Wieser

Den 10 maj höll Gabriella Stenberg Wieser, forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, sin docentföreläsning som ett steg i processen att bli antagen som docent vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. 

Gabriella Stenberg Wieser tillhör forskningsprogrammet Solsystemets fysik och rymdteknik vid IRF i Kiruna och höll docentföreläsningen: Månen: Vetenskap, utforskning och kolonisering.

Läs mer
Ta del av Gabriellas presentation

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at