Philipp Witmann nailing PhD thesis

Doktorsavhandling spikad av Philipp Wittmann

Under fredagen spikade Philipp Wittmann sin doktorsavhandling “The Jovian Plasma Dynamics and Composition Analyzer (JDC) for ESA’s JUICE Mission“ vid IRF:s huvudkontor i Kiruna. 

Doktorsavhandlingen är genomförd vid Institutet för rymdfysik och Umeå universitet under handledning av dr. Martin Wieser.

Den 13 maj klockan 09.00 försvarar Philipp Wittmann doktorsavhandlingen i aulan på Rymdcampus i Kiruna.

Ta del av avhandlingen

Philipp Wittmanns doktorsavhandling
Philipp Wittmanns doktorsavhandling.
Philipp Witmann nailing PhD thesis
Philipp Witmann spikar doktorsavhandlingen den 22 aril 2022.
Philipp Witmann with supervisor dr. Martin Wieser
Philipp Witmann tillsammans med sin handledare dr. Martin Wieser
Philipp Witmann med sin handledare dr. Martin Wieser.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at