IRF:s årsredovisning för 2021

IRF:s årsredovisning för 2021 är nu klar och finns för nedladdning här länk [PDF]
Förordet av IRF:s generaldirektör Olle Norberg finns nedan i sin helhet.

Jag blev mycket glad och stolt då jag fick förtroendet att bli chef för Institutet för rymdfysik. Jag har arbetat 11 år vid institutet mellan 1989 och 2001 och även efter det varit ledamot i IRF:s styrelse och sedermera insynsråd. Under mina år som chef för Esrange Space Center respektive Rymdstyrelsen samt vicerektor på Luleå tekniska universitet så har jag haft många tillfällen att följa IRF under den resa som institutet och dess personal har gjort. IRF har trots sin storlek på drygt 100 medarbetare nått en nivå som få liknande forskningsinstitut i världen kan mäta sig med.

En av höjdpunkterna på senare tid är att IRF fått förtroendet att leda två av 10 forskargrupper i Europa som tillhandahåller instrument till ESA:s (European Space Agency) rymdprojekt JUICE till Jupiter och dess månar Ganymedes, Callisto och Europa. Forskare och ingenjörer vid IRF har under många år lagt ned mycket tid och energi på att ta fram instrument som ska klara den utmanande strålningsmiljön vid Jupiter. Det blir ett fantastiskt spännande projekt att följa som kommer att sträcka sig över lång tid, flera generationer kommer att kunna forska på det mätdata som JUICE ska leverera.

Nästa projekt efter JUICE som IRF ska delta i är ESA:s Comet Interceptor. Projektet innebär att rymdsonden sänds upp till en parkeringsbana tills en lämplig komet kommer in i mot solen, då startar en jakt för att på nära håll studera en ”ny” komet som sällan besöker solsystemets inre delar.

Mycket spännande har hänt under året trots pandemin, om detta kan man läsa vidare här i årsredovisningen. Vi har bland annat fortsatt att utveckla tjänsten SpaceLab som omfattar IRF:s infrastruktur för att testa och kalibrera rymdinstrument och andra rymdsystem, både för IRF:s egna behov och för att möta det växande behov som finns för att testa rymdrelaterad hårdvara. 

Under 2021 fick vi ett infrastrukturbidrag från Vetenskapsrådet som innebar ytterligare möjligheter till att utveckla både IRF SpaceLab och vår observatorieverksamhet.
Syftet med observatorieverksamheten är att förse samhället med långa obrutna tidsserier av mätdata. Denna verksamhet har pågått sedan 1950-talet, data från samtliga observatorieinstrument är tillgängliga i realtid. Med bidraget kommer vi kunna investera i nya kameror och filter, huvudsakligen för observationer av norrsken och atmosfären, men också för att beräkna banor för satelliter och rymdskrot och därmed kunna bidra till ökad kunskap om rymdlägesbilden.

Vi är stolta att vårt instrument ASAN som mäter neutrala partiklar ombord på månbilen Yutu-2, en del av Chang´e 4-projektet från Kina, fortfarande fungerar utmärkt. Under tre år på månens baksida har instrumentet levererat intressanta mätdata om hur solvinden påverkar månens yta.

Min bedömning är att IRF trots utmaningarna med pandemin väl uppfyllt de ställda målen. Jag ser fram emot år 2022 som jag tror kommer att bli ännu ett utvecklande och spännande år för IRF. Välkommen att läsa mer i vår årsredovisning!

 

 

 

 

 

 

 


Olle Norberg, Generaldirektör, Institutet för rymdfysik.

Created by Martin Eriksson at

Last modified by Martin Eriksson at