Solar Orbiter

Första svenska forskningsresultaten från rymdsonden Solar Orbiter

Nu presenterar svenska forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) för första gången forskningsresultat från rymdsonden Solar Orbiter som på nära håll studerar solen och dess flöde av laddade partiklar, solvinden. Resultaten har publicerats i ett specialnummer om rymdsonden i tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Den europeiska rymdorganisationen ESA och den amerikanska rymdorganisationen NASA skickade iväg Solar Orbiter i februari 2020. I juni i fjol närmade sig rymdsonden för första gången solen på 700 miljoner kilometers avstånd från dess yta, vilket är ungefär halva avståndet mellan solen och jorden.

Yuri Khotyaintsev är docent vid IRF:s Uppsalakontor och ansvarar för institutets medverkan på Solar Orbiter. IRF har byggt delar till mätinstrumentet Radio and Plasma Waves (RPW) för att mäta elektriska och magnetiska fält i solvinden.

Vi fick mycket vackert data av utmärkt kvalitet från de första unika mätningarna i fjol och nu ser vi fram emot att mäta ännu närmare solen. Från Merkurius bana 2022 och 2025 ska Solar Orbiter kretsa på snedden kring solen vilket möjliggör analyser av solens poler. Det kan vi inte göra med andra rymdfarkoster eller teleskop från jorden. Alla mätningar på olika avstånd till solen möjliggör för oss forskare att bättre förstå vår närmaste stjärna och hur den interagerar med rymden runt den inklusive dess effekt på jorden”, säger Yuri Khotyaintsev.

IRF-forskarna har kunnat karakterisera solvindens densitet och hastighet, liksom vågfenomen som påverkar uppvärmningen av solvindsplasmat.

Laddade partiklar flödar konstant i höga hastigheter från solen och solvinden fyller solsystemet och skapar rymdväder som kan påverka jorden. Ett av de övergripande målen med Solar Orbiter är att få en ökad kunskap om vår närmsta stjärna och hur den påverkar rymden och miljön runt jorden.

Kontakt:
Yuri Khotyaintsev, docent, Institutet för rymdfysik, Uppsala.
+46 18 471 59 29, yuri.khotyaintsev@irfu.se

Mer information:
IRF i rymden – Solar Orbiter
Svenskt bidrag på Solar Orbiter som skickas till solen (pressutskick februari 2020)
ESA – om Solar Orbiter (eng)
ESA – om Solar Orbiter (eng)
ESA – Solar Orbiters resa till solen (video)

Artiklar publicerade i Astronomy & Astrophysics:
Solar wind current sheets and deHoffmann-Teller analysis: First results of DC electric field measurements by Solar Orbiter
Density Fluctuations Associated with Turbulence and Waves: First Observations by Solar Orbiter
Kinetic Electrostatic Waves and their Association with Current Structures in the Solar Wind

Illustration: ESA/ATG medialab

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at