Institutet för rymdfysik (IRF)

IRF får 17,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet – förstärker forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet har beslutat att bevilja Institutet för rymdfysik (IRF) totalt 17,8 miljoner kronor för att möjliggöra investeringar i institutets befintliga forskningsinfrastrukturer.

Kiruna Atmosfärs- och Geofysiska Observatorium (KAGO) får 10,6 miljoner kronor och IRF SpaceLab 7,2 miljoner kronor.

Urban Brändström är observatorieansvarig vid IRF och enligt honom innebär tillskottet en kraftig förstärkning av verksamheten med avancerade optiska instrument för grundforskning i rymd- och atmosfärsfysik.

IRF kommer därmed att kunna möta ökande krav på långa tidsserier av avancerade vetenskapliga data, bland annat med tanke på det avancerade radarsystemet EISCAT_3D samt institutets intensifierade satsningar på rymdväder, norrskensforskning och atmosfärsfysik”, säger Urban Brändström.

Máté Kerényi, forskningsingenjör och ansvarig för IRF SpaceLab vid huvudkontoret i Kiruna välkomnar tillskottet.

Det här innebär att IRF SpaceLab ytterligare kan förstärkas och vidareutvecklas för att möta det växande behov som finns för att testa rymdrelaterad hårdvara. Att Vetenskapsrådet går in med detta stöd visar att det finns ett behov av det. IRF SpaceLab är definitivt med på banan mot ett europeiskt rymdtekniktestcentrum”, säger Máté Kerényi.

Mer information:
Kiruna Atmosfärs- Geofysiska Observatorium (KAGO)
Testanläggningen IRF SpaceLab

Kontaktpersoner:
Urban Brändström, observatorieansvarig, urban.brandstrom@irf.se, 0980-79126
Máté Kerényi, forskningsingenjör, ansvarig för IRF SpaceLab: mate.kerenyi@irf.se, 0980- 790 02

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at