JUICE isiga månar

Videoinslag om IRF:s instrumentbidrag till rymdfarkosten JUICE

I tre Youtube-inslag producerade av Rymdstyrelsen medverkar ansvariga från IRF och Rymdstyrelsen för att berätta om de svenskledda instrumenten på JUpiter Icy moons Explorer (JUICE). 

Mer information om rymdprojektet finns även på Rymdstyrelsens Rymdblogg.

Rymdstyrelsens Johan Köhler, avdelningschef, Forskning och utveckling i inslaget: JUICE – snart på väg mot Jupiters isiga månar. 


IRF:s Herman Andersson, (systemingenjör och teknisk projektledare, PEP), Stas Barabash, (professor och huvudansvarig PEP), och Stefan Karlsson, (forskningsingenjör och strålningsexpert) i inslaget: JUICE – en presentation av det svenska instrumentet PEP.


IRF:s Jan Erik Wahlund (docent och huvudansvarig för RPWI) i inslaget: Svenska instrumentet RPWI förbereds inför resan till Jupiter. 


Huvudbild: JUICE som ska färdas till Jupiter och dess isiga månar. Foto: ESA/ATG medialab

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at