Postdoktor i rymdfysik (dnr: 2.2.1-126/21)

Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala söker en postdoktor för undersökningar av kinetiska processer som orsakar uppvärmning och acceleration av solvindplasma. Dessa processer kommer att undersökas i olika typer av solvindströmmar såväl som under solstormar.

Arbetet involverar analys och tolkning av högupplösta mätningar vid olika heliocentriska avstånd gjorda av de nyligen uppskjutna satelliterna Solar Orbiter och Parker Solar Probe.

I arbetet ingår att delta i nationella och internationella samarbeten samt att presentera sina resultat på nationella och internationella konferenser och publicera dem i ledande tidskrifter.

Vår grupp arbetar med observationer, analys av data och modellering av plasmaprocesser (http://www.irfu.se). Vi har bidragit med hårdvara till instrumentet Radio and Plasma Waves på Solar orbiter och deltar aktivt i instrumentdrift och dataanalys.

Gruppen har erfarenhet från flera årtionden av att utveckla och använda instrument för att mäta elektriska fält och plasmatemperatur, densitet och densitetsfluktuationer för satelliter (t. ex. Cluster, MMS, Swarm, Cassini, Rosetta, Solar Orbiter, JUICE, BepiColombo).

Sökande förväntas ha erfarenhet av analys av observationer av rymdplasma, och erfarenhet av relevant teoretisk modellering är en fördel.

Anställningen med placering vid IRF Uppsala med lokaler i Ångströmlaboratoriet, är tidsbegränsad till 2 år, med början under 2021 (tillträdesdag enligt överenskommelse). Anställningen finansieras av Rymdstyrelsen. Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Den sökande bör ha en doktorsexamen från 2018 eller senare. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges.

Sökande som planerar att få sin doktorsexamen senast under september 2021 kan också ansöka. Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF, eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Mer information kan lämnas av:
Dr. Emiliya Yordanova, emiliya.yordanova@irfu.se  +46-18-471 59 30
Docent Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se  +46-72-581-3372

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, e-post: thomas.leyser@irfu.se +46-18-471 59 41

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Ange ref. dnr: 2.2.1-126/21

senast den 31 maj 2021

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at