IRF får 20 miljoner kronor från Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen beslutade nyligen att bevilja forskningsanslag till flertalet forskare och olika forskningsprojekt vid Institutet för rymdfysik, IRF. Det totala forskningsanslaget är på 20 miljoner kronor. 

Andrew Dimmock beviljas en karriärtjänst (sex år som Senior Researcher), på totalt 3.440.000 kronor, 2021-2023 (och finansiering för ytterligare tre år), för projektet “How interplanetary shocks and coronal mass ejections evolve and interact with magnetospheres”.

Emiliya Yordanova beviljas 2.744.000 kronor (2021-2024) för projektet “Heating of the solar wind by kinetic plasma processes”.

Oleg Shebanits beviljas 2.233.000 kronor (2021-2023) för projektet Studies of dusty plasmas: fundamental properties and spacecraft interactions”.

Tima Sergienko beviljas 5.074.000 kronor (2021-2023) för projektet “Barium Release Optical and Radio rocket experiment, BROR”.

Mats André beviljas 1.246.000 kronor (2021-2022) för Cluster och instrumentet EFW.

Mats Holmström beviljas 2.237.000 kronor (2021-2022) för Mars Express och instrumentet Aspera-3.

Yuri Khotyaintsev, beviljas 2.549.000 kronor (2021-2024) för Solar Orbiter och instrumentet RPW.

Niklas Edberg beviljas 555 000 kronor (2021) för Comet Interceptor.

Mer information om bidragen från Rymdstyrelsen: https://www.rymdstyrelsen.se/forskning/beviljade-bidrag/			

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at