Peter Wintoft

IRF firar 20 år som Sveriges regionala varningscenter för rymdväder

I 20 år har Institutet för rymdfysik, IRF, bidragit med expertis om rymdväder inom organisationen International Space Environment Service, ISES. Ansvarig forskare för Sveriges regionala varningscenter, som tillhör ISES, är Peter Wintoft vid IRF:s Lundkontor.

Rymdväder avser de tidsvariabla förhållandena i rymdmiljön som kan påverka rymdburna eller markbaserade tekniska system och i värsta fall äventyra människors hälsa eller liv. Effekterna av rymdväder kan resultera i störningar avseende satelliter, flyg, navigationssystem, kraftnät och kommunikation.

Ansvaret för att förbättra, samordna och leverera globala rymdvädertjänster har ISES haft sedan 1962 och idag finns regionala varningscenter (RWC) i 22 olika länder. År 2000 etablerades IRF som ett regionalt varningscenter efter att ha blivit inbjuden av ISES. Tidigare IRF-forskaren Henrik Lundstedts arbete med att utveckla rymdväder i Sverige var av stor betydelse för inbjudan.

Peter Wintoft om hur han blev rymdväderforskare:

”Jag blev involverad i forskning kring rymdväder 1992 när jag var doktorand vid Institutionen för astronomi vid Lunds universitet. Tillsammans med Henrik Lundstedt bildade vi IRF:s kontor i Lund 1998. Vi har varit delaktiga i många internationella projekt sedan dess, men också haft ett bra samarbete med svenska intressenter.”, säger dr. Peter Wintoft vid IRF:s kontor i Lund.

Rymdvädertjänster blir allt viktigare i takt med att vi förlitar oss mer och mer på teknik och infrastrukturer som är sårbara för stormar i rymden. Den växande efterfrågan på rymdvädertjänster för att kunna skydda rymdbaserade och markbaserade tillgångar kräver global samordning av professionella aktörer.

”Rymdväder är ett globalt fenomen men med stora lokala variationer. Därför är ISES en bra plattform för diskussioner och utbyte av kunskap, men där det också finns en lokal förankring”, säger Peter Wintoft.

ISES verkar för att ge prognoser och övervakning av rymdväder i realtid för att minska och mildra risken för rymdväderpåverkan på teknik, kritisk infrastruktur och människors vardag. En annan del omfattar ett arbete med att förbättra rymdvädertjänster och främja förståelsen för rymdväder och dess effekt för användare, forskare, media och allmänheten.

Som ansvarig forskare vid det svenska regionala varningscentret ser Peter Wintoft till att data och prognoser finns tillgängliga för Sverige och tillhandahåller rymdvädertjänster till användare i regionen. En stor del av forskningen och utvecklingen finansieras av den europeiska rymdorganisationen ESA och EU som resulterat i olika typer av prognosmodeller. För att lyckas få fram prognosmodeller krävs många olika observationer från solen till jorden med bidrag från en mängd organisationer.

Solen
Solen. Källa: NASA/SDO

”Några exempel är NASA:s Solar Dynamics Observatory som levererar data i realtid av solens magnetfält och korona, NOAA:s rymdsond DSCOVR med mätningar av solvinden, och IRF:s markbaserade mätningar av magnetfältet. De olika RWC:s inom ISES har lite olika fokus beroende på lokala intressen. I Sverige har vi länge studerat rymdvädret relaterat till effekter på elkraftnätet, något som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) blev intresserade av runt år 2010 och som sedan finansierade flera projekt”, säger Peter Wintoft.

Medan varje regionalt varningscenter koncentrerar sig på sin egen region, fungerar ISES som ett forum för att dela data, för att utbyta och jämföra prognoser, för att diskutera användarnas behov och för att identifiera de högsta prioriteringarna för att förbättra tjänsterna.

Peter Wintoft ger exempel på hur rymdväder har påverkat oss på jorden:

 ”Stora utbrott på solen, och som dessutom ska vara riktade mot jorden, är ganska ovanliga. Detta gör att vi inte har så många händelser att studera, speciellt inte med moderna observationer. Några exempel är maj 1921 som ledde till en brand i en telegrafstation i Karlstad, mars 1989 som ledde till strömavbrott för ca. 6 miljoner människor längs Amerikas östkust, oktober 2003 med strömavbrott i Malmö. Men även satelliter och astronauter påverkas, bl.a. var Christer Fuglesang på rymdpromenad under ett stort utbrott december 2006. Att göra prognoser av de händelserna är oerhört svårt, och det är ännu svårare att göra prognoser av eventuella effekter på tekniken. Men med hjälp av observationer i realtid kan vi ändå se om något stort är på gång”, säger Peter Wintoft.

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at