IRF-forskare får 2,92 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat att ge Niklas Edberg, forskare vid IRF:s Uppsalakontor, ett forskningsanslag på 2,92 miljoner kronor för projektet “Dynamics in Titan’s ionosphere”. Anslaget sträcker sig över fyra år för en doktorand. 

Doktorandprojektet kommer att omfatta 13 år långa mätningar från Cassini-satelliten, fördelat på 127 förbiflygningar av månen Titan, för att studera och förstå orsakerna till dynamiska egenskaper i Titans jonosfär. Mätningarna har bland annat gjorts med instrument från IRF.

“Förändringar i plasmat i de yttre lagren av jonosfären har vi sett ske på tidsskalor alltifrån sekunder till år och orsakerna till denna dynamik är inte helt förstådda idag. Att studera detta kommer förhoppningsvis bidra till en djupare förståelse av denna himlakropp, och dess växelverkan med Saturnus magnetosfär”, säger Niklas Edberg.

Foto: privat

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at