Installation av mikrosatelliten Astrid-1 invigd

Under torsdagen invigdes en installation av Sveriges tredje satellit, Astrid-1, i entrén till IRF:s huvudkontor i Kiruna. På plats fanns Rymdstyrelsen generaldirektör Anna Rathsman och IRF:s föreståndare Stas Barabash. 

Astrid-1 var Sveriges tredje satellit avsedd för vetenskap och den första mikrosatelliten. Astrid-1 sköts upp den 24 januari 1995 med en Kosmos-3M raket från Plesetsk i Ryssland. Den 27 september 1995 avslutades projektet.

Satellitmodellen kommer att monteras hängandes ovanför satelliten Viking i entrén på Rymdcampus.

Nuvarande generaldirektör vid Rymdstyrelsen, Anna Rathsman, var projektledare för Astrid-1 vid SSC/Rymdbolaget. IRF, tillsammans med Finnish Meteorological Institute (FMI) och Max Planx Institute for Aeronomy byggde samtliga instrumenten till Astrid-1.

Instrumenten hette PIPPI, EMIL, MIO och Ronja. Olle Norberg, nuvarande vicerektor för rymd vid Luleå tekniska universitet och Stas Barabash var huvudansvariga för instrumenten.

Stas Barabash döpte satellitens huvudinstrument, en detektor för energirika neutrala atomer, till PIPPI eftersom han ansåg att satelliten var uppkallad efter Astrid Lindgren. En liten kamera för att avbilda norrskenet med ultraviolett ljus fick namnet MIO och en detektor för elektroner kallades EMIL.

En finsktillverkad anordning för att komprimera data fick namnet Ronja. Ovanpå satelliten fanns en propellerliknande antenn som fick namnet “Karlsson på taket”.

Projektledaren Anna Laurin (numera Rathsman) skrev ett brev till författaren Astrid Lindgren för att fråga om det gick bra att använda sig av namnen på karaktärer ur hennes berättelser.

Den 9 december 1999 kom svaret:

“Hej Anna Laurin,
tack för brev. Det var trevligt att höra om satelliten Astrid. Jag vill meddela att jag sen flera år har en planet som ryssarna har döpt till Astrid, och den tror jag också svävar omkring nånstans uppe vid norra Ishavet. 
Den ryske forskaren får väl kalla sina instrument för Pippi och Emil osv. Hälsa honom.
Och jag kommer väl snart själv att stiga till väders.

Hej då.

Astrid Lindgren”

Astrid- banade vägen för avbildningen av energirika neutrala atomer i rymden. Den 12 januari 1996 disputerade Stas Barabash vid IRF i Kiruna. Hans avhandling innehöll bland annat resultat från mätningarna av flödet av energirika neutrala atomer som gjordes med instrumentet PIPPI på Astrid-1.

Satelliten Astrid-1, föreståndare samt generaldirektör.
Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman och IRF:s föreståndare Stas Barabash intill modellen av satelliten Astrid-1.
Foto: Annelie Klint Nilsson, IRF
Pippi Astrid-1
Pippi blev namnet på ett av istrumenten på Astrid-1. Foto: Annelie Klint Nilsson
Stas Barabash namngav ett av instrumenten på Astrid-1 till Pippi. Foto: Annelie Klint Nilsson, IRF

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at