Langmuirsond Tekniska museet

Saturnus och Jupiter i fokus för IRF under Astronomins dag

Den 26 september gästade IRF:s forskare Jan-Erik Wahlund, Michiko Morooka och föreståndare Stas Barabash Tekniska museet i Stockholm för att medverka under Astronomins dag. Medverkan sändes live och fokus var på IRF:s äventyr till Saturnus och Jupiter. 

Jan-Erik Wahlund och Michiko Morooka visade upp och berättade om reservmodellen av IRF:s instrument på Cassini för att sedan överlämna den Christian Stadius som är avdelningschef, kunskap och samlingar vid Tekniska museet. Instrumentet, en Langmuirsond, kan liknas med en väderstation gjord för rymdplasma.

När museet öppnar utställningen Moving till Mars den 25 december kommer Langmuirsonden och kopian av IRF:s måninstrument ASAN att visas intill utställningen.

IRF:s Mats Holmström är ansvarig för instrumentet ASPERA-3 som befinner sig ombord på Mars Express och i omloppsbana runt planeten sedan 2004. Lyssna gärna på museets samtal med honom här.

Saturnussonden Cassini intar Tekniska museet

Rymdäventyret Cassini

Rymdfarkosten Cassini och dess svenska instrument har bidragit till spännande och unika upptäckter. Bland annat fann man att Saturnus ringar är elektriskt laddade och kan leda ström. Mätningar visade även mekanismerna för den organiska dimma som omsluter den stora månen Titan. Forskarna har lyckats kartlägga laddad gas och stoft inom Saturnus vidsträckta magnetfält och även analyserat data från mätningar i utblåsningsplymer vid den lilla ismånen Enceladus. Plymer bestående av ispartiklar från havet under den isiga ytan.

IRF:s forskare, docent Jan-Erik Wahlund berättade om rymdfarkosten Cassini, om Saturnus och dess månar, och om möjligheterna för liv i vårt solsystem.

Jag ska ta med er på en av de största rymdresorna som gjorts. Det är Cassinis rymdfärd till Saturnus. Det är en jätteresa. Startade 1997 från jorden. Kom fram till Saturnus 2004 och körde rakt in i planeten 2017. Den har överlevt i nästan 20 år i rymden. Instrumentet heter Radio and Plasma Wave Science (RPWS) och är som en väderstation för elektrisk laddad gas”, sa Jan-Erik Wahlund.

Han fortsätter:

Jag bär särskilt med mig minnet från när vi kunde se bilderna från Titan, när vi verkligen kunde se en helt ny värld. Man såg den här bilden som visades. Man såg haven och sedan började det klicka till i våra datorer med instrument. Man kunde se våra data komma in från en helt ny värld. Jag har fortfarande känslorna kvar. Den andra är Enceladus när vi kom in i vattenplymen. Det kommer ut ungefär ett ton vatten per sekund från sydpolen på Enceladus. Vi hade ju ingen aning om det och helt plötsligt så upptäcker vi det. Det är liksom wow! Det finns en ocean under den här lilla månen, sa Jan-Erik Wahlund.

Jorden, solsystemet och exoplaneterna: Saturnus med Jan-Erik Wahlund

Rymdäventyret JUICE

Professor Stas Barabash är föreståndare för IRF och huvudansvarig för instrumentpaketet Particle Environment Package, PEP, som ska undersöka Jupiter och dess isiga månar.

Han sa bland annat så här:

JUICE, JUpiter ICy moons Explorer, är en jättestor farkost till en jättestor planet. IRF bygger två av tio instrument (PEP och RPWI) för den här missionen och det är en unik situation att den europeiska rymdorganisationen ESA väljer ett land och ett institut att tillverka och leverera två av de tio instrumenten ombord”, sa Stas Barabash.

Docent Jan-Erik Wahlund, huvudansvarig för instrumentet RPWI, Radio & Plasma Wave Investigation.

Han sa bland annat så här:

Över tjugo procent av vetenskapen kommer att göras av svenskar i framtiden med det här projektet“, sa Jan-Erik Wahlund.

Följ med på Jupiteräventyr med sonden Juice


Bild: Christian Stadius, avdelningschef kunskap och samlingar, Tekniska museet, Jan-Erik Wahlund, docent IRF i Uppsala, Linda Sandberg, moderator för sändningen och programansvarig, Tekniska museet och dr. Michiko Morooka,  IRF i Uppsala. På bilden visas reservmodellen av Langmuirsonden från Cassini upp för första gången i Sverige.

Foto: Annelie Klint Nilsson, IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at