Doktorand i rymdfysik för studier av rymdplasma (ref nr: 2.2.1-220/20)

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en doktorand för studier av processer inom kinetisk plasmafysik som är viktiga för förståelsen av grundläggande rymdfysik. Detta inkluderar magnetisk omkoppling, chocker och områden dominerade av turbulens. Dessa processer förekommer i de flesta områden med plasma som studeras inom astrofysiken och leder till upphettning och acceleration av laddade partiklar.

Doktoranden kommer att arbeta direkt med nya observationer från de fyra NASA-satelliterna i projektet (MagnetosphericMultiScale (MMS).

Vår forskargrupp arbetar med observationer, analys av data och gör fysikaliska modeller av processer i rymdplasma ((https://space.irfu.se). Gruppen har lång erfarenhet av att utveckla och använda vetenskapliga instrument för att mäta elektriska fält, plasmatemperatur, plasmatäthet och täthetsfluktuationer på rymdfarkoster (t.ex. Rosetta, MMS, Cluster, Solar Orbiter, Swarm, Cassini).

Doktoranden anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala. Anställningen ska påbörjas senast under första delen av 2021.

Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning. Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se/ och http://www.teknat.uu.se/.

Information om forskning vid IRF Uppsala finns på http://www.irfu.se/irfu_swe.htm.

Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen och Uppsala universitet.

Vidare upplysningar kan lämnas av:
Dr Emiliya Yordanova, eya@irfu.se
Docent Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, thomas.leyser@irfu.se
Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (en sida) som beskriver forskningsintressen och relevant erfarenhet, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer samt kontaktinformation till två referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Sista ansökningsdag: 2020-09-21

 Ange ref dnr: 2.2.1-220/20

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd­organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se


 

 

Created by Annelie Klint Nilsson at 2020-08-18
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2021-05-04