SONC_instrument

Observationer av nattlysande moln från en stratosfärballong 

I augusti deltar IRF med instrumentet SONC (stratosfäriska observationer av nattlysande moln) ombord på den stora franska stratosfärballongen XENON som skickas iväg från rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Med hjälp av tre automatiserade högupplösta kameror ska nattlysande moln observeras i stratosfären på 33 kilometers höjd.

Kamerorna ska fotografera nattlysande moln på stora och små skalor från 2000 km till 5 meter. Experimentet genomförs under den internationella ballongkampanjen KLIMAT 2020.

Nattlysande moln formas som ispartiklar under somrarna i mesosfären på 80-85 kilometers höjd och visar sig som stora vågstrukturer. Atmosfärforskare vid IRF studerar dess vågor och hur molnen bildas.

“Genom att använda bilder från ballongburna kameror hoppas vi bättre förstå de stora och småskaliga vågprocesser som sker vid mesopausen under somrarna, sådana processer som atmosfäriska gravitationsvågor, solens tidvatten och turbulens. Ökad kunskap behövs för att studera de processerna i samband med klimatförändringar i övre atmosfären”, säger Peter Dalin, forskare vid IRF.

test

Bilder: Instrumentet SONC (Stratospheric Observations of Noctilucent Clouds) vid Institutet för rymdfysik väntar på att få skickas iväg till stratosfären. Foto: Peter Dalin, IRF.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at