Ung IRF-forskare får medalj

Kommittén för rymdforskning (COSPAR) har tilldelat en Zeldovich-medalj till IRF:s forskare Daniel Graham. Zeldovich-medaljerna ges till unga forskare världen över som har visat spetskompetens och prestation inom sitt forskningsområde.

“Det här kom som en överraskning för mig och är en stor ära. Det är fint att veta att min forskning uppskattas”, säger Daniel Graham.

Daniel började som doktorand 2009 vid universitetet i Sydney, Australien, och disputerade 2012 på doktorsavhandlingen med titeln “Elektromagnetisk stark turbulens och icke-linjära processer i solvinden”.

Avhandlingen är inriktad på icke-linjära processer förknippade med Langmuirvågor, vilka är högfrekventa elektrostatiska vågor som ofta syns i flödet av de laddade partiklar som kommer från solen, solvinden.

Avhandlingen innehåller datorsimuleringar och observationer från de två amerikanska rymdfarkosterna STEREO som befinner sig i omloppsbana runt solen.

2012 påbörjade Daniel en postdoktortjänst vid IRF:s kontor i Uppsala med fokus på magnetisk omkoppling vid jordens magnetopaus. Magnetopausen utgör gränsen för hur långt, i detta fall, jordens magnetfält sträcker sig ut i rymden. Som grund till sin forskning hade han data från de fyra Cluster-satelliterna.

Daniel fokuserade på ämnen som elektronupphettning i samband med magnetisk omkoppling samt på egenskaperna hos icke-linjära strukturer som elektronhål i magnetopausen och i regioner med magnetisk omkoppling.

Forskningen omfattade även lågfrekventa elektromagnetiska vågor, så kallade visslarvågor, förknippade med magnetisk omkoppling.

Sedan 2016 är Daniel anställd som forskare vid IRF och har även tilldelats ett karriärstipendium av Rymdstyrelsen. Han har fortsatt sin forskning på data från Cluster-satelliterna men arbetet omfattar nu också rymdprojektet Magnetospheric Multiscale (MMS) som observerar jordens magnetosfär med hjälp av fyra andra identiska satelliter.

Daniel vill bättre förstå de elektronfördelningar som är förknippade med magnetisk omkoppling men även orsaken och effekten av vågor vid omkopplingen samt egenskaperna hos vågorna vid jordens magnetopaus.

Detta innefattar analyser av elektriska och magnetiska fält, såväl som elektroner och joner. Han är också involverad i kalibreringen av Spin-plane Double Probes (SDP), som mäter elektriska fält, ombord på MMS-satelliterna.

Om Zeldovich-medaljer

Zeldovich-medaljer dels ut av COSPAR och den ryska vetenskapsakademin och hedrar minnet av den framstående astrofysikern och akademikern Yakov B. Zeldovich. Utmärkelsen kommer att tillkännages digitalt via video under öppningsceremonin av det 43:e COSPAR Scientific Assembly i Sydney, Australien, den 30 januari 2021.

Mer information (på engelska):
https://www.cospar-assembly.org/


Foto: Yuri Khotyaintsev, IRF


 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at