Postdoktorer eller gästforskare i rymdfysik (dnr: 2.2.1-137/20)

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker postdoktorer eller gästforskare för studier inom rymdplasmafysik. Ämnena för respektive tjänst är:

  • Undersökning av en kometjonosfärs elektrondynamik. Arbetet innefattar analys av data från rymdsonden Rosetta vid komet 67P.
  • Energiöverföring till partiklar vid kollisionsfria chocker på elektronskala. Arbetet innefattar analys av data från satelliterna Magnetospheric Multiscale (MMS) vid jordens bogchock.

Sökande förväntas ha erfarenhet av analys av rymdplasmamätningar. Erfarenhet av relevant teoretisk modellering är meriterande.

Vi observerar, analyserar och modellerar rymdplasmaprocesser (www.space.irfu.se). Gruppen har årtionden av erfarenhet av utveckling, konstruktion och operation av instrument för mätning av elektriska fält, plasmatäthet och plasmatemperatur på rymdfarkoster som Rosetta, MMS, Cluster, Solar Orbiter, Swarm, och Cassini.

Tjänsterna är tidsbegränsade på 2 år och är placerade vid IRF:s kontor på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. De finansieras genom anslag från Rymdstyrelsen.

Sökande till tjänsten som postdoktor ska ha disputerat 2017 eller senare. Om sökanden har en äldre doktorsexamen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, ska detta tydligt anges.

Doktorand som avser att avlägga doktorsexamen senast under september 2020 kan också söka. Gästforskare ska ha doktorsexamen.

Sökande bör för närvarande inte vara aktiv forskare vid IRF i Uppsala eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala Universitet. Tillträdesdatum är under hösten 2020.

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Sista ansökningsdag är 31 maj 2020.

Mer information kan lämnas av:
Dr. Anders Eriksson, anders.eriksson@irfu.se
Docent Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, thomas.leyser@irfu.se
Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till:

registrator@irf.se

eller per brev till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator
Box 812
981 28 Kiruna

 Ange ref. dnr: 2.2.1-137/20

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd­organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

 

Created by Annelie Klint Nilsson at 2020-04-29
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2021-05-04