IRF får 32 miljoner kronor från Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen beslutade nyligen att bevilja forskningsanslag till flertalet forskare och olika forskningsprojekt vid Institutet för rymdfysik, IRF. Det totala forskningsanslaget är på 32 miljoner kronor. 

Stas Barabash beviljas 10.499.000 kronor (2020-2021) för projektet “Continuation of the IRF-Kiruna participation in the JUICE mission”.

Yoshifumi Futaana beviljas 1.071.000 kronor (2020) för projektet “Venus Express/ASPERA-4 high level Data processing and PSA archiving”.

Hans Nilsson beviljas 3.916.000 kronor (2020-2023) för projektet “Small is different: Massloading of the solar wind on sub ion gyroradius scales”.

Gabriella Stenberg Wieser beviljas 2.247.000 kronor (2020-2021) för projektet “Using ion velocity distribution functions to study heating, ion acceleration and wave-particle interaction at Venus”.

Mats Holmström beviljas 1.946.000 kronor (2020-2021) för projektet “Atmospheric escape to space at Mars”.

Yuri Khotyaintsev beviljas 2.158.000 kronor (2020-2021) för projektet “Particle energization by shocks at electron scales”.

Yuri Khotyaintsev beviljas 2.684.000 kronor (2020-2022) -“MMS”.

Hans Nilsson (Anders Eriksson medsökande) beviljas 480.000 kronor (2020-2021) för projektet “Comet Interceptor – Swedish Contribution”.

Shahab Fatemi och Umeå universitet beviljas 1.077.000 kronor totalt (2019-2022) för projektet “Oceanus: A comparativ approach to investigate the subsurface oceans of the Icy Galilean moons”.
Anslaget delas mellan IRF (2019-2020) och Umeå universitet (2021-2022).

Jan‐Erik Wahlund beviljas 1.573.000 kronor (2020-2023) – “BepiColombo – Mefisto”.

Jan-Erik Wahlund beviljas 273.000 kronor (2020-2023) – “Bepicolombo/Mefisto”.

Jan Erik Wahlund beviljas 4.072.000 kronor (2020-2021) för projektet “JUICE/RPWI”.

Beviljade bidrag – Rymdstyrelsen

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at