Docentföreläsning vid Institutet för rymdfysik i Uppsala

Den 20 september höll Erik Vigren, forskare vid IRF i Uppsala, sin docentföreläsning som ett steg i processen att bli antagen som docent i fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet.

Erik Vigren tillhör forskningsprogrammet Rymdplasmafysik vid IRF i Uppsala och höll docentföreläsningen: Hur varmt är det egentligen i Mars övre atmosfär?.

Läs mer

Foto: Emiliya Yordanova, IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at 2019-09-26
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2019-10-03