Rymdministern träffade organisationerna på Rymdcampus

Idag besökte rymdminister Matilda Ernkrans med delegation Rymdcampus i Kiruna för att bekanta sig närmare med den verksamhet som bedrivs av Institutet för rymdfysik, IRF, Luleå tekniska universitet, LTU, och EISCAT Scientific Association. 

Besöket innehöll bland annat en visning av IRF:s olika test-och kalibreringsanläggningar för satellitinstrument och presentationer om stora internationella och nationella rymdprojekt där institutet medverkar. Hos LTU fick rymdministern bland annat bekanta sig med ett antal studentprojekt. Matilda Ernkrans fick även en presentation av den testbäddsverksamhet som IRF, LTU och EISCAT bedriver.

I delegationen från Utbildningsdepartementet ingick statssekreterare Malin Cederfeldt Österberg samt ämnesråd och sakkunniga. Landshövdingen för Norrbotten, Björn O. Nilsson, och Generaldirektören för Rymdstyrelsen, Anna Rathsman, deltog också tillsammans med representanter från Kiruna kommun och SSC.

Presenterade satsningar inom rymdsektorn

Rymdministern höll en presskonferens under förmiddagen för att presentera satsningar inom rymdsektorn som ingår i regeringens budgetproposition för 2020. Rymdstyrelsen får en ökning från och med i år med 150 miljoner kronor årligen för rymdforskning och rymdverksamhet.

“Sverige är en framstående rymdnation. Den positionen vill vi fortsätta att utveckla och därför behövs satsningar på rymdområdet. Satsningarna går till både forskning och annan verksamhet som stöttar rymdindustrin”, säger rymdminister Matilda Ernkrans.

IRF:s föreståndare Stas Barabash kommenterar rymdsatsningen så här:

Som föreståndare för IRF är jag jätteglad att Rymdstyrelsen fick 150 miljoner kronor. Det förstärker det svenska internationella samarbetet som ger oss ökade chanser att delta i projekt som leds av den europeiska rymdorganisationen ESA. Det ger också IRF fler möjligheter till forskning som stöds av Rymdstyrelsen, i första hand grundforskning inom rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik samt klimatrelaterad forskning. Jag hoppas även att satsningen leder till att vi kan öka antalet både kvinnliga och manliga doktorander”.

Regeringens pressmeddelande

Foto: Annelie Klint Nilsson, IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at