IRF-forskare i expertpanel för kommande solcykelprognos

Peter Wintoft, forskare vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Lund, ingår som enda svensk i den internationella expertpanelen för solcykel 25. Nyligen lyckades forskarna från flertalet olika länder enas om en preliminär prognos för den kommande solcykeln.

Nuvarande solcykel nådde sitt maximum 2014 och sedan dess har solaktiviteten minskat.  Under en solcykel på drygt elva år kan antalet solfläckar variera kraftigt. Solfläckar är mörka områden på solen som uppstår när solens lokala magnetfält hindrar flödet av solens energi inifrån att nå solens yta just där. Ju aktivare solen är, desto fler fläckar finns på dess yta.

Peter Wintoft blev inbjuden att delta i panelen eftersom IRF är ansvarig för Regional Warning Center Sweden inom International Space Environment Service. När panelen träffades i Boulder, Colorado, USA, i april låg fokus på att ta fram och presentera en preliminär solcykelprognos som anger tidpunkt och styrka av solfläcksantalet.

”Det var ett väldigt givande möte men att ta fram en sådan här prognos är troligen på gränsen till omöjligt då det finns så många olika typer av prognoser. Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt? Vårt mål som expertpanel var att nå konsensus, vilket vi också lyckades med”, säger Peter Wintoft.

Uppfattning om frekvensen av rymdväderstormar

I den preliminära prognosen för kommande solcykel 25 förutspår panelen att solcykeln inte blir särskilt aktiv, precis som nuvarande cykel. Panelen tror också att solcykelns start sker senast september 2020 och att ett solmaximum uppnås senast 2026. Solfläcksantalet förväntas bli mellan 95 och 130 vilket är långt under det genomsnittliga antalet solfläckar.

Trots att experterna inte förutspår en särskilt aktiv kommande solcykel, kan det hända att våldsamma utbrott från solen ändå uppstår. Solcykelprognosen syftar enbart till att ge en grov uppfattning om frekvensen av rymdväderstormar av alla slag, från radioavbrott till geomagnetiska stormar och solstrålningsstormar.

Prognosen används av många industrier för att mäta den potentiella inverkan av rymdväder under de närmaste åren. Rymdväder kan påverka kraftnät, militär-, flyg- och fraktkommunikation, satelliter och GPS-signaler och kan även hota astronauter genom exponering för skadliga stråldoser.

Panelen inkluderar forskare från Sverige, Tyskland, Belgien, England, Japan, Kina och USA, och forskarna representerar organisationer som exempelvis National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), den amerikanska rymdorganisationen (NASA) och International Space Environment Services (ISES).

I slutet av året planerar panelen att släppa en detaljeras prognos för solcykel 25.

För den senaste rymdväderprognosen, besök https://www.swpc.noaa.gov/

Huvudbilden visar forskarna med Peter Wintoft som femte person från höger i bild.
Foto: Expertpanelen solcykel 25

Foto: SDO – Solar Dynamics Observatory

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at