Faktureringsrutiner – e-faktura / Invoicing – e-invoice

Den 1 april 2019 började lagen för e-faktura att gälla för alla inköp inom offentlig sektor.  Observera att PDF inte är ett godkänt format. 

Om du har levererat varor eller tjänster till Institutet för rymdfysik, IRF, ska du fakturera elektroniskt via e-faktura (Svefaktura).

För E-faktura via PEPPOL-nätverket är IRF:s elektroniska adress 202100-3567.

Om du inte kan skicka faktura från ditt ekonomiprogram får du kostnadsfritt använda dig av Fakturaportalen via en manuell registrering av fakturan.

Bilden visar hur fakturaportalen ser ut.

Du måste ange fakturareferens på alla fakturor och den är alltid 3-4 siffror. Referensen får du av beställaren på IRF.

Mer information / More information  (Swedish and English)

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at