IRF:s årsredovisning för 2018 är klar

Institutet för rymdfysiks, IRF:s, årsredovisning för 2018 är nu klar och finns för nedladdning som en pdf-fil. Nedan finns förordet att läsa.

Förordet i sin helhet, av IRF:s föreståndare Stas Barabash:

2018 var ytterligare ett framgångsrikt år för Institutet för rymdfysik, IRF. IRF:s forskare medverkade i drygt 150 vetenskapliga artiklar i expertgranskade tidskrifter, vilket gör 2018 till ett rekordår i IRF:s historia! IRF fortsätter att utvecklas och bidra till forskning och samhällsnytta tack vare sin unika organisationsform som är bäst lämpad för verksamheten.

Under 2018 tog jag uppehåll från föreståndartjänsten för att fokusera på ett av IRF:s viktigaste projekt, Particle Environment Package (PEP) för den europeiska rymdorganisationen ESA:s satellit JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer). Ella Carlsson Sjöberg, biträdande föreståndare, tog över rollen som myndighetschef. Ella gjorde ett utmärkt arbete och vi alla på IRF är mycket tacksamma för hennes engagemang och skickliga ledning. Tack Ella!

2018 var det första året för det nystartade forskningsprogrammet STAR (Solar Terrestrial and Atmospheric Research) och det var verkligen ett mycket framgångsrikt år! Under 2018 har STAR genomfört världens första storskaliga registrering av nattlysande moln (NLC) från en plattform i stratosfären med hjälp av en sondballong. IRF har med detta inlett en ny satsning för att utforska atmosfären med instrument ombord på stratosfärballonger och kommer under de närmaste åren att stärka samarbetet med Esrange genom flera ballongflygningar.

STAR:s prognosmodeller för geomagnetisk aktivitet orsakad av solaktivitet håller högsta internationella kvalitet. Prognoserna levereras i realtid till ESA och används för att stödja europeiska aktörer som kan påverkas av rymdväder.

Sedan 2018 bedrivs observatorieverksamheten vid IRF inom KAGO, Kiruna Atmospheric and Geophysical Observatory. KAGO är en ny organisationsstruktur etablerad för att expandera de långsiktiga geofysiska mätningarna som IRF utfört sedan 40-talet med övervakning av viktiga atmosfäriska parametrar.

Under förra året har två rymdmissioner som IRF bidragit till skickats upp i rymden, vilket är unikt! Den 20 oktober kulminerade det svåra och långsiktiga tekniska arbetet med instrumenten för den japansk-europeiska missionen till Merkurius, BepiColombo, med en uppskjutning från Franska Guyana. IRF har byggt tre instrument för denna rymdmission för att studera hur miljön på den mystiska planeten Merkurius växelverkar med rymden.

Den kinesiska rymdmissionen Chang’e 4 till månen som skickades upp den 7 december 2018 bär en IRF-sensor för att studera hur månytan växelverkar med den omgivande rymden. IRF-instrumentet ombord på Chang’e 4:s rover kommer i början av 2019 att vara det andra svensk-byggda instrumentet på månens yta. Det första var Hasselbladskamerorna som användes i Apollo-programmet för 50 år sedan.

2018 var ett avgörande år för IRF:s två bidrag till JUICE-projektet. Båda instrumenten, PEP och RPWI (Radio and Plasma Waves Instrument), passerade en mycket viktig milstolpe i utvecklingen, ”Critical Design Review”, som gav klartecken för tillverkning av flygmodellerna.

Trots att IRF går starkt fram nu, utförs mycket arbete för att säkra institutets framtid. IRF:s forskare arbetar på fler än tio olika förslag för nya rymdmissioner och instrument i samarbete med rymdorganisationerna ESA, NASA (i USA), JAXA (i Japan), ISRO (i Indien) och CNSA (i Kina).

För att lyckas i rymden krävs mycket avancerad och modern infrastruktur på marken. Därför arbetar IRF med projektet SpaceLab, en framtida nationell anläggning för både industri och forskargrupper med omfattande möjligheter att testa och kvalificera rymdrelaterad hårdvara i projekt där ballonger, raketer, satelliter och markbaserad mätteknik används för rymd- och atmosfärforskning.

Under året genomförde vi en medarbetarenkät. Uppfattningen av IRF som arbetsgivare blev betyget 4,28 på en femgradig skala och IRF uppfyller personalens förväntningar med betyget 4,19.

IRF fortsätter att vara ett världsledande forskningsinstitut, en attraktiv arbetsplats och en effektiv myndighet.

 

 

Created by Annelie Klint Nilsson at 2019-02-25
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2019-03-04