Nya insikter om chockvågor i rymden

Den 1 februari försvarar Andreas Johlander, Institutet för rymdfysik, IRF, och Uppsala universitet sin doktorsavhandling som innehåller nya spännande resultat om chockvågor i plasma runt jorden. Resultaten är baserade på data från europeiska och amerikanska satelliter.

”Chockvågor i plasma kan vara oerhört energetiska fenomen som återfinns överallt i universum. Rymden kring jorden utgör ett unikt laboratorium där vi kan studera hur chockvågor i plasma fungerar i detalj.” säger Andreas Johlander vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala.

Solen skickar hela tiden ut en vind av plasma som är en gas bestående av laddade partiklar. När den mycket snabba solvinden stöter på ett hinder, som till exempel jordens magnetfält, så bildas det en chockvåg där plasmat plötsligt bromsas in. Sådana chockvågor uppstår på många ställen i universum, bland annat kring supernovor som exploderar och när galaxer kolliderar med varandra.

Chockvågor i rymdplasma är intressanta eftersom de kan accelerera laddade partiklar till mycket höga energier. Chockvågen som uppstår precis framför jorden är den mest lättillgängliga chockvågen i universum och är därför fokus för avhandlingen.

Andreas Johlanders forskning inriktar sig på hur positivt laddade joner kan accelereras vid chockvågor samt hur chockvågor ser ut på detaljnivå. Detta är viktigt för att till exempel förstå hur kosmisk strålning blir till vid chockvågor kring supernovor.

”I min avhandling har jag studerat chockvågors struktur och hur joner rör sig genom chocken. Med mätningar från Cluster och framförallt MMS är det möjligt att studera chockvågor i rymden på mycket små skalor.”

Andreas Johlander, som är från Huskvarna, försvarar avhandlingen med titeln ”Ion dynamics and structure of collisionless shocks in space” kl. 13 i Häggsalen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Opponenten är Professor Robert F. Wimmer-Schweingruber från Kiels universitet, Tyskland.

Kontakt:
Andreas Johlander, doktorand, IRF i Uppsala
andreasj@irfu.se, 076-257 1961

Annelie Klint Nilsson, informatör, IRF
annelie.klint-nilsson@irf.se, 0980- 790 76

Länkar:

Foto: Privat

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at