Systemingenjör med inriktning mot vetenskapliga instrument / Scientific instrument system engineer (dnr 2.2.1-25/19)

Systemingenjör med inriktning mot vetenskapliga instrument (dnr 2.2.1-25/19)

Institutet för rymdfysik i Uppsala (med ca 35 forskare och ingenjörer) söker en systemingenjör med inriktning mot vetenskapliga instrument. Du kommer att arbeta i en framgångsrik forskargrupp som bygger vetenskapliga instrument för rymdfarkoster som undersöker solsystemet.

Arbetsuppgifter

Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara koordinering av ingenjörsarbete och att aktivt arbeta i vår lilla grupp av ingenjörer med att deltaga i tester, lösa ingenjörsproblem, samarbeta med forskare, med mera. Du kommer att arbeta med flera projekt parallellt.

Arbetet som systemingenjör inkluderar koordination av ingenjörsarbete inom ett konsortium (med speciellt fokus på hopsättning, integration, verifiering och tester, AIV/AIT, management och planering, speciellt management av verifiering).

Den sökande måste ha god förmåga vad gäller management och att kommunicera med andra människor, eftersom arbetet typiskt innebär samarbete med flera internationella grupper som bygger instrument. Det mesta av arbetet utförs på engelska.

För tillfället utförs det mesta arbetet inom ESA:s (European Space Agency) projekt JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) Radio & Plasma Wave Investigation (RPWI). Arbetet med RPWI innefattar utveckling av hårdvara för farkosten och för tester på marken samt mjukvara för vårt instrument på ESA:s rymdfarkost JUICE till Jupiter.

Vi levererar nu ingenjörsmodeller och RPWI ska leverera instrument till rymdfarkosten under sommaren 2020. RPWI är ett internationellt konsortium bestående av samarbetspartners inom forskning och industri i Sverige, Frankrike, Tjeckien, Polen, Japan, Österrike, Tyskland och Storbritannien.

Kvalifikationer

Den sökande bör ha följande kvalifikationer:

 • Relevant examen som ingenjör på masternivå eller kandidatexamen med relevant erfarenhet;
 • Erfarenhet som systemingenjör inom rymdverksamhet (erfarenhet av ESA-projekt är en merit);
 • Kunna utföra alla väsentliga arbetsuppgifter på engelska;
 • Erfarenhet av arbete med kravspecifikationer, inklusive motsvarande management och verifiering.  (Erfarenhet av verifiering, koordinering av genomförande, granskning av resultat och management av motsvarande databas (för JUICE/RPWI, att använda OpenProject) är en merit)
 • Erfarenhet av att deltaga i (och att leda) tekniska granskningar, inklusive granskningar av tillverkning, inför tester och inför leveranser.
 • Erfarenhet av management av AIV/AIT, planering och förberedelser. (Erfarenhet av att arbeta med testanläggningar förbereda specifikationer och procedurer för tester (inklusive förutsägelser av testresultat) och validering av testresultat, är en merit);
 • Erfarenhet av management av planläggning och kontroll, till exempel, med MS Project;
 • Erfarenhet av att förbereda teknisk dokumentation och leverera stora mängder dokumentation.

Anställningen är placerad vid IRF Uppsala, med lokaler i Ångströmlaboratoriet. Tillträde snarast, dock senast under september 2019. Anställningen är på heltid och tillsvidare.

Sista ansökningsdag är 28 februari, 2019.

Mer information kan lämnas av:
Jan-Erik Wahlund, e-post: Jan-Erik.Wahlund@irfu.se, tel. +46-18-471 59 46
Jan Bergman, e-post: jb@irfu.se, tel. +46-18-471 5916

Facklig representant:
Thomas Leyser, SACO-S, e-post: thomas.leyser@irfu.se, tel. +46-18-471 59 41
Ashkan Ekhtiari, ST, e-post: ashkan@irf.se +46-980-790 78

Ansökan ska innehålla meritförteckning, ett kort brev (en sida) som beskriver relevanta erfarenheter och motiveringar, kopior av betyg och kontaktinformation för två professionella referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se
eller till:

Institutet för rymdfysik,

Registrator,

Box 812,

981 28 Kiruna

Ange ref. dnr: 2.2.1-25/19

senast den 28 februari 2019

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är säljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.


Scientific instrument system engineer (dnr 2.2.1-25/19)

The Swedish Institute of Space Physics in Uppsala (with about 35 scientists and engineers) are looking for a system engineer specializing in scientific instruments. You will work in a successful research group that builds scientific instruments for spacecraft investigating the solar system.

Tasks

Your main area of responsibility will be coordination of engineering efforts and being an active member of our small engineering team (assist during testing, solve engineering issues, interact with scientists, and more). You will be working on several parallel projects. The system engineer work includes coordination of the engineering efforts across a consortium (with special focus on Assembly, Integration, Verification and Test, AIV/AIT, management and planning, particularly verification management).

As such, it is necessary to have excellent communication and management skills, as the work typically includes interactions with several international instrument teams. The work is conducted mostly in English.

Currently the work is primarily associated with the European Space Agency (ESA) JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) Radio & Plasma Wave Investigation (RPWI). The RPWI team work includes development of flight and ground support hardware and software for our instrument on the ESA JUICE mission to Jupiter.

The project is now delivering the engineering models, and RPWI needs deliver the flight model in summer-2020. The RPWI team is an international consortium consisting of providers and sub-contractors in Sweden, France, Czech Republic, Poland, Japan, Austria, Germany, and UK.

Qualifications

The candidate should have the following qualifications and attributes:

 • Masters level engineering degree or Bachelors with relevant experience;
 • Experience in a system engineering role within the space industry (ideally with experience of working on ESA projects);
 • Ability to work confidently in English;
 • Experience of working with, and managing requirements, including their verification. This ideally shall include planning of the verification activities, coordinating their implementation, reviewing results, and management of the Verification Control Database (in the case of JUICE/RPWI, using OpenProject);
 • Experience of participating in (and leading where applicable) technical reviews, such as Manufacturing or Test Readiness Reviews, and Delivery Review Boards;
 • Experience of AIV/AIT management, planning and preparation. This ideally shall include experience of working with test houses, production of test specifications and procedures (including test predictions where applicable), and validation of results;
 • Experience of schedule management and control, for example, using MS Project;
 • Experience in the preparation of technical documentation and delivery of data-packs.

The position is placed at the Uppsala office of the Swedish Institute of Space Physics (IRF), located at the Ångström Laboratory. The contract shall begin as soon as possible and no later than September 2019. The position is permanent and full-time.

Closing date for applications is February 28, 2019.

For further information please contact:
Jan-Erik Wahlund, e-mail: Jan-Erik.Wahlund@irfu.se, tel. +46-18-471 59 46
Jan Bergman, e-mail: jb@irfu.se, tel. +46-18-471 5916

Trade union representative:
Thomas Leyser, SACO-S, e-mail: thomas.leyser@irfu.se, tel. +46-18-471 59 41
Ashkan Ekhtiari, ST, e-mail: ashkan@irf.se, tel. +46-980-790 78

The applications must include a CV and a short letter (one page) stating relevant experience and motivation, copies of academic transcripts and contact information for two professional references.

Applications should be sent, preferably by email, to: registrator@irf.se, or by post to:

Swedish Institute of Space Physics, Registrar, Box 812, SE-981 28 Kiruna, Sweden

Reference number: Dnr 2.2.1-25/19

If your application is sent by e-mail you should get a confirmation that we have received it. If you do not get the confirmation within three days, please contact the registrar: tel. +46 980-790 00.

Created by Annelie Klint Nilsson at 2019-01-22
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2019-01-22