IRF-professor tilldelas Baron Marcel Nicolet-medaljen för rymdväder 2018

Hermann Opgenoorth, forskare och professor i rymdfysik vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala, har tilldelats den prestigfyllda Baron Marcel Nicoley-medaljen för rymdväder 2018. Priset går till en person som lyckats samla rymdväderforskare världen över och presenterades under rymdvädersveckan, European Space Weather Week, i Leuven, Belgien, förra veckan.

Motiveringen: “Professor Opgenoorth är en passionerad och dedikerad förespråkare för internationellt vetenskapligt samarbete och har gjort stora bidrag till ett brett spektrum av programmatiska åtgärder som har hjälpt till att samla vårt samhälle. Han har även producerat mycket utmärkt vetenskap, inte minst utökat vår vision till att inkludera jonosfären och den inducerade magnetosfären av Mars, liksom jordens jonosfär och magnetosfär.”

“Jag är naturligtvis oerhört glad och stolt,” säger Herman Opgenoorth. “Det är mycket hedrande att tilldelas medaljen för den forskning och det arbete som jag och mina kollegor inom rymdväderforskningen bedriver.”

Mer om Baron Michel Nicolet-medaljen: http://www.stce.be/esww15/medals.php (på engelska)

Created by Rick McGregor at 2018-11-12
Last modified by Rick McGregor at 2018-11-12