Rymddoktor Ella Carlsson Sjöberg utsedd till årets alumn

Den 6 november tilldelas Ella Carlsson Sjöberg, chef och vikarierande föreståndare för IRF, utmärkelsen Årets Alumn av sitt gamla lärosäte Luleå tekniska universitet, LTU.

Årets alumn är en utmärkelse som tilldelas personer som varit studenter vid LTU och som efter examen nått särskilt stora framgångar i sina karriärer.

”Det känns så klart jätteroligt och mycket hedrande att få denna fina utmärkelse”, säger Ella Carlsson Sjöberg som började sin studieresa vid LTU med att läsa civilingenjörsprogrammet i rymdteknik.

Hon har även doktorerat via LTU:s forskarskola i rymdteknik och 2008 disputerade Ella Carlsson Sjöberg med en avhandling om Mars. Sedan dess omnämns hon i olika sammanhang som ”Sveriges Marsdoktor”.

I juryn som utsett henne till Årets alumn sitter representanter från LTU, studentkår samt Teknologkår och LTU Business.

Motiveringen för utmärkelsen:
”Ella Carlsson Sjöberg har efter avlagd civilingenjörsexamen i rymdteknik från Luleå tekniska universitet haft en mycket framgångsrik karriär. I dag är hon chef och vikarierande föreståndare för Institutet för rymdfysik där hon dagligen jobbar med spjutspetsforskning inom rymden. Ella har doktorerat via Luleå tekniska universitets forskarskola i rymdteknik och disputerade 2008 med en avhandling om Mars. Hon har arbetat inom Försvarsmakten och på Esrange, Sveriges enda rymdraketbas. Ella är en mycket värdig företrädare för alumner vid Luleå tekniska universitet.”

Årets alumn tilldelas även Jonas Gustavsson, vd och koncernchef för ÅF, som också han avlagt sin civilingenjörsexamen vid LTU.

Utmärkelserna delas ut i Vetenskapens hus i Luleå den 6 november.

 Foto: Annelie Klint Nilsson, IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at