Medlem bland världens främsta astronautikexperter

Professor Stas Barabash har blivit invald som medlem i Internationella Akademin för Astronautik (IAA). Medlemskapet avser Sektion 1 – Grundforskning.

IAA grundades i Stockholm i augusti 1960 och samlar regelbundet världens främsta experter inom astronautikens discipliner för att erkänna astronautikexperters prestationer, utforska och diskutera avancerade problem inom rymdforskning och teknik samt att utpeka riktning och erbjuda vägledning i icke-militär användning av rymden och den pågående utforskningen av solsystemet.

Stas Barabash säger ”Medlemskapet öppnar upp nya möjligheter för mig att lyfta fram IRF som en ledande rymdorganisation och att kunna genomföra mina visioner och idéer direkt sammankopplade med IRF:s verksamhet. Jag är väldigt intresserad av att arbeta inom ramen för IAA på flera projekt, till exempel projektet Interstellar Probe där en sond som ska lämna solsystemet.”

Stas Barabash hoppas att IRF kommer att vara med i det här projektet och bidra med kunskap, expertis och kanske även instrument för att genomföra det nästa stora steget i utforskningen av rymden.

Mer information om den Internationella Akademin för Astronautik (IAA): http://iaaweb.org/content/view/246/378/

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at